​مصاحبهٔ اختصاصی خبرگزاری پیام آفتاب با عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان

صالح محمد ریگستانی: ما دست حکومت را از مداخله در کمیسیون‌های انتخاباتی کوتاه می‌کنیم

پیام آفتاب: «صالح محمد ریگستانی» عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با پیام آفتاب گفت این کمیسیون دست حکومت را از مداخله در کمیسیون‌های انتخاباتی کوتاه می‌‌سازد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۱
صالح محمد ریگستانی: ما دست حکومت را از مداخله در کمیسیون‌های انتخاباتی کوتاه می‌کنیم
یکی از موارد در تفاهمنامه رهبران حکومت وحدت ملی ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می‌‌باشد که این کمیسیون پس از ۹ ماه عمر حکومت ایجاد شده و به فعالیت‌های شان مبنی بر اصلاحات بنیادی در سیستم انتخابات افغانستان اقدام کرده اند. 

اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان از یک هفته به اینطرف کارهایشان را با مشورت با اقشار مختلف جامعه از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی گرفته تا نهادهای بین المللی و نخبه گان کشور آغاز کرده اند که آنان در نخستین فعالیت هایشان پیرامون اخذ نظریات و دیده گان به ولایت‌های کشور سفر کرده اند. 

«صالح محمد ریگستانی» عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان که به شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ آمده است، در یک مصاحبهٔ اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال کشور می‌‌گوید: این کمیسیون دست حکومت را از مداخله در کمیسیون‌های انتخاباتی کوتاه می‌‌سازد. 

آقای ریگستانی بیان داشت: کمیسیون اصلاحات انتخاباتی براساس تفاهمنامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی (داکتر اشرف غنی رئیس جمهو و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه) بوجود امده است که هدف آن آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان می‌‌باشد. 

وی با بیان اینکه از یک هفته به اینطرف کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کشور به فعالیت آغاز کرده و تلاش دارد که برای نحوه چگونگی آوردن اصلاحات نظریات اقشار مختلف جامعه را جمع آوری کند، افزود: اعضای این کمیسیون به ولایت‌های گوناگون کشور سفر کرده اند. 

نامبرده تصریح کرد: اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با نمایندگان مجلس و شوراهای ولایتی، اساتید دانشگاه ها، فعالان نهادهای جامعه مدنی، شخصیت ها و نیز نخبگان کشور پیرامون چگونگی اصلاحات نظام انتخاباتی گفتگو می‌‌کنند و دیدگاه ها آنان را جمع آوری خواهند کرد. 

قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تحت کار می‌‌باشد 

آقای ریگستانی در رابطه به پرسش خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب مبنی بر اولیت بندی کارهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می‌‌گوید: دو قانون (قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی) تحت کار این کمیسیون قرار دارد. 

موصوف می‌‌افزاید که باید در این دو قانون تغییرات و اصلاحات تعدیلات بنیادی و اساسی بوجود بیاید و نیز توسط یک فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور صادر گردد چون نمایندگان مجلس در رخصتی تابستانی شان قرار دارند و نمیتوانند تعدیلات قوانین را تصویب نمایند. 

او بیان داشت: در ساختار اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افراد مسلکی، با تجربه و تحصیل کرده اند، حضور دارند اما هیچ نهادی نمیتواند بدون مشورت و هماهنگی سایر نهاد به موفقیت دست پیدا کنند از اینرو این کمیسیون در نظر دارد تا با همهٔ نهادها نظرخواهی صورت گیرد. 

نامبرده تاکید کرد که تاهنوز اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، نهادهای زیدخل در انتخابات و نیز کارشناسان داخلی و خارجی بشمول سازمان ملل متحد مشورت شده و دیدگاه‌های آنان پیرامون چگونگی آوردن اصلاحات اخذ گردیده است. 

ارادهٔ برای تغییرات و اصلاحات نظام انتخاباتی وجود دارد 

صالح محمد ریگستانی معتقد است که ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کشور را به فال نیک گرفته و اراده در میان اعضای این کمیسیون و رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد تا تغییرات و اصلاحات که به خیر مردم و کشور باشد، در نظام انتخاباتی بوجود بیاید. 

وی با بیان این مطلب که چشم جامعه جهانی و نیز مردم افغانستان به کارکرد و فعالیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مانده است، افزود: هیچگونه مداخله سیاسی از طرف حکومتداران و رهبران در کار این کمیسیون صورت نگرفته است. 

این مقام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ادامه داد که رهبران حکومت وحدت ملی وعده سپرده اند که هر گونه امکانات و سهولت‌های که نیاز است برای این کمیسیون فراهم خواهد ساخت و نیز اصلاحات و تغییرات که به منفعت جامعه و کشور باشد، بوجود خواهند آورد. 

آقای ریگستانی اذعان داشت: براساس فرمان ریاست جمهوری برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صلاحیت داده شده است تا ساختار تشکیلاتی کمیسیون‌های انتخاباتی، قوانین، اسناد تقنینی، طرزالعمل، لواح و مقرارت را که مربوط به انتخابات می‌‌شود، بررسی کرده و اصلاحات اساسی را بوجود بیاورند. 

ما دست حکومت را از مداخله در کمیسیون‌های انتخاباتی کوتاه می‌‌کنیم 

صالح محمد ریگستانی با بیان اینکه این کمیسیون دست حکومت را از مداخله در کمیسیون‌های انتخاباتی کوتاه می‌‌سازد، افزود: ما در هر دو قانون (قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون و نیز قانون انتخابات) تغییرات بوجود می‌‌آوریم وقتی تغییرات بوجود بیاید دقیقآ که اشخاص در ساختار نیز تغییر خواهند کرد. 

براساس اظهارات نامبرده یکی از اهداف کمیسیون اصلاحات انتخاباتی این است که باید جلو مداخلات در کمیسیون‌های انتخاباتی گرفته شود و نیز نحو گزینش کمشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی تغییر کرده و آنان باید به گونه رقابت، آزاد، شفاف و تحت نظارت مشاهدین ملی و بین المللی تعیین شود. 

موصوف تصریح کرد: در گذشته یک کمیتهٔ تحت نام کمیتهٔ گزینش کمشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی وجود داشت که اکنون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با این کمیته مخالفت دارد و باید گزینش کمشنرها به گونهٔ رقابتی صورت گیرد و هر گاه این پروسه تطبیق گردد جای نگرانی دیگر باقی نخواهند ماند. 

قابل ذکر است براساس گفته‌های آقای ریگستانی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان تا یک ماه آینده یک طرح را برای اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی (کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی) به ریاست جمهوری ارائه خواهند کرد و طی یک فرمان تقنینی برای تطبیق صادر گردد. 

سید حبیب الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف) 
کد مطلب: 34180
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل