۷ و ۸ ثور، روزهای تاریک و روشن تاریخ افغانستان؛

فکوری بهشتی: خارجی‌ها فلسفه ۷ و ۸ ثور را ادغام کرده‌اند

پیام آفتاب: سید جمال فکوری بهشتی، نماینده مردم بامیان در پارلمان به پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب گفت: «حضور مداوم خارجی‌ها در افغانستان به ویژه در ۱۴ سال اخیر باعث شده است که فلسفه ۷ و ۸ ثور با یکدیگر ادغام شود.»
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ ثور ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۴۹
فکوری بهشتی: خارجی‌ها فلسفه ۷ و ۸ ثور را ادغام کرده‌اند
اینکه تاریخ در نفس خود دارای انحرافات است و نمی‌توان متون تاریخی را تنها مبنای قضاوت قرار داد حقیقتی است که تمام برخی از اهالی فن انکار نمی‌کنند اما در این میان هستند دولت و مردمی که به برکت داشتن تاریخ نویسان صادق موفق شده‌اند ارزشهای دینی و ملی خود را از گزند حفظ کنند و اجازه ندهند سره و ناسره مخلوط شود.
در مورد افغانستان اما داستان متفاوت است. عدم وجود منابع تاریخی دقیق و به دور از گرایش‌های خارجی و داخلی و عاری از تعصب قضاوت در مورد پدیده‌هایی که بعضاً گویای رشادت‌ها و دلاوریهای مردمان این سرزمین می‌باشد، را سخت نموده است. ۷ و ۸ ثور نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نسل امروز افغانستان در یک سردر گمی نسبی نمی دانند که چه کنند: تجلیل کنند یا تقبیح! سید جمال فکوری بهشتی، نماینده مردم بامیان در پارلمان، در این مورد به پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب گفت: «حضور مداوم خارجی‌ها در افغانستان به ویژه در ۱۴ سال اخیر باعث شده است که فلسفه ۷ و ۸ ثور با یکدیگر ادغام شود.»
وی تأکید کرد ۷ روز روز سیاه تاریخ افغانستان است. در این روز سر سپردگان مکتب منحوس کمونیسم با همکاری اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان دست به کوتا زدند. در نتیجه این کودتا صدها هزار نفر از هموطنان ما شهید، میلیون‌ها تن مهاجر و کشور به طور کامل ویران شد.
تبعات روز سیاه ۷ ثور اکنون بعد از ۳۷ سال هنوز هم در افغانستان قابل مشاهده است. فکوری بهشتی تأکید کرد روز هشت ثور اما روز پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان و روز اعلام انزجار مردم در برابر ارتش سرخ شوروی سابق است.
مردم در این روز به صورت یکپارچه در مقابل نیروهای کمونیستی ایستادند و با فدا کردن جان‌های شیرین خود جهاد برحق خود را به پیروزی رساندند.
نماینده مردم بامیان در پارلمان افزود دولت کنونی افغانستان در یک سیاست دوگانه هرگز ۸ ثور را تقبیح و ۷ ثور را تجلیل نکرده است.
وی گفت: «در کابینه کنونی هم عاملین هفت ثور وجود دارد و هم خالقان ۸ ثور.» فکوری بهشتی خاطرنشان کرد این ترکیب کابینه باعث شده است مردم نتوانند به درستی از هشت ثور تجلیل کنند و در روز هفت ثور خشم و نفرت دوباره خود از ارتش سرخ را به نمایش بگذارند. وی تأکید کرد روز هشت ثور باید در تمام ولایات گرامی داشته شود.
فکوری بهشتی گفت: «باز ماندن افغانستان از توسعه یکی از پیامدهای منفی کودتای ننگین ۷ ثور بود که زمینه حضور شوروی در افغانستان را فراهم کرد.»
وی تأکید کرد حضور جامعه جهانی در کمرنگ کردن و عکس جلوه دادن فلسفه رویداد هشت ثور بی تأثیر نبوده است.
خارجی‌ها مخالف درست به تصویر کشیده شدن جهاد مردم افغانستان است. آنها سعی دارند در یک مبارزه نرم مردم را نسبت به ارزشهای جهاد بی باور ساخته و الگوهایی که منافع خارجی‌ها را تأمین می‌کند به اذهان مردم افغانستان تزریق کنند.
نماینده مردم بامیان در پارلمان گفت: «هشت ثور روز حاکمیت ملی و استقلال افغانستان است پس نسل جدید می‌بایست با ارزشهایی که مردم را به سرک کشاند تا در مقابل نیروهای کمونیستی بایستند یک برگ زرین از تاریخ معاصر افغانستان را رقم بزنند آشنا شوند.»
قابل ذکر است در ۷ ثور ۵۷ رژیم ضد دینی کمونیستی دروازه‌های آتش را به روی افغانستان گشود و منشأ بلاهای بزرگی شد که هم اکنون نیز دامنگیر مردم ماست.
حزب کمونیستی خلق با صدور فرامین ضد ارزشهای اسلامی و ملی و دستگیری و کشتار علمای دینی و جوانان مبارز افغانستان را به سوی بدبختی سوق داد.
مردم مسلمان افغانستان اما این ظلم را تحمل نکردند و با دستان خالی اما ندای قهرمانانه الله اکبر علیه رژیم کمونیستی و عوامل داخلی اش قیام کردند و پس از چهارده سال جهاد و مبارزه در ۸ ثور ۱۳۷۱ آخرین حکومت کمونیستی را شکست دادند و پیروز شدند.
اما متأسفانه باز هم دخالت خارجی‌ها این بار از نوع غربی باعث شد جهاد برحق مردم افغانستان برچسب‌های جعلی بخورد و صحنه‌های تاریخی دردناکی که به دست مجاهد نماها رقم خورد قداست جهادی را از بین برد که روزگاری مردم به شنیده شدن نام مجاهدین آن به خود افتخار می‌کردند.
امروز از ۸ ثور سالروز پیروزی جهاد طی محافل کوچک دولتی تجلیل می‌شود. این در حالی است که قرار است رئیس جمهور در ۸ ثور به هند سفر کند و بسیاری از کارشناسان سفر وی در روز پیروزی مجاهدین را نوعی توهین به نفس جهاد می‌دانند.
کد مطلب: 32674
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل