۱
 

فصلنامه برگ سبز جوان؛ شماره 14 و 15

مساله نابرابری در افغانستان
فصلنامه برگ سبز جوان سال ششم، شماره 14 و 15، خزان و زمستان 1393
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۳
فصلنامه برگ سبز جوان

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی
شماره ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ (۵۸۱)
سال ششم، شماره ۱4 و ۱5، خزان و زمستان 1393

صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی، اجتماعی برگ سبز
مدیر مسئول: محمدتقی حسینی آقائی
سردبیر: آمنه اخلاقی
هیأت تحریریه: زهرا غلامی، محمد رضایی، سید علیرضا کوثری، زکیه توسلی، محمد جواد موسوی، یلدا جعفری، محمدتقی موسوی، آمنه عالمی.
مدیر داخلی: سیدمحمدنقی موسوی
صفحه آرا: روح الله عارفی

لینک دانلود:
http://cld.persiangig.com/download/4A9s0mYCa3/bargesabz%20nahaei%2014%2615.pdf/dl

مهمترین عناوین:
بودن نامرئی: گزارشی تحلیلی از یک بی‌عدالتی در پوشش رسانه‌ای هویت هندوباوران و سیک‌ها
خوانش جامعه‌شناختی دو رمان: بازتاب نابرابری در «بادبادک‌باز» و «خدای چیزهای کوچک»
ریشه‌های نابرابری جنسیت در جامعه افغانستان
نابرابری دنباله‌دار: از قوم‌گرایی سیاسی تا دموکراسی قومی
جنسیت و نابرابری سیاسی: بازخوانی روندی تاریخی در بررسی قانون اساسی افغانستان
یک امنیت نابرابر: تأملی بر مسئله امنیت ملی در افغانستان
کد مطلب: 32201
 


 
هاشم فرنود
Romania
۱۳۹۸-۰۹-۲۱ ۱۶:۲۹:۱۶
کتاب نابرابری (19548)
 
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل