نشریات کابل: شنبه ۷ ثور

تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ ثور ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۲۷
سی سالگی کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ به رهبری حزب دموکراتیک خلق و شانزده سالگی هشتم ثور ۱۳۷۱ که مجاهدین را به قدرت رساند، در نشریات چاپ کابل از زاویه های مختلفی بازتاب یافته است. روزنامه هشت صبح، در یادداشت اصلی خود تحت عنوان "درفش سرخ، دستان سیاه" نوشته است که کودتای هفتم ثور پیامدهای "منفی و ماندگاری" را در افغانستان و منطقه به جا گذاشت و واکنشهای مشابهی را آفرید و تکامل داد. هشت صبح به این باور است که کودتای هفتم ثور واژگان "استقلال، خون و خانواده" را بی معنا کرد و "بیگانه دوستی" را به "آیندگان" سپرد. به نوشته هشت صبح در پایان کار همه (کودتاچیان و مخالفان آن) با هم "آشتی" کردند و با هم "روز از نو، روزی از نو" گفتند و "قتل عام ها، سرنوشت معلولان و آوارگی مردم" را به فراموشی سپردند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود کودتای هفتم ثور را آغاز "غلامی و بربادی" افغانستان دانسته است. به باور ویسا این رویداد آغاز "کشمکشها و تهاجم نظامی و سیاسی" است که افغانستان تا هنوز در آتش آن می سوزد. روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله خود "فقر، تندروی و بی اعتمادی" را پیامد هفتم ثور دانسته است که به تعبیر روزنامه، اثرات "ویرانگر" آن تا هنوز نمایان است. روزنامه آرمان ملی کودتای ثور را "لکه ای در دامان تاریخ" افغانستان خوانده و آن را تلاشی برای پیاده کردن "الحاد" در این کشور دانسته است. هفته نامه انصاف در سرمقاله خود نوشته است که کودتای هفتم ثور و اشغال افغانستان به دست روس ها "یک برگ برنده" به دست آمریکایی ها داد. به باور این هفته نامه آمریکا و هم پیمانان آن با شکست روسها اداره افغانستان را به دست گرفتند و به طرح "نقشه های" خود پرداختند. روزنامه چراغ در سرمقاله خود هفتم ثور را "آغاز زشت در زندگی ملی" و هشتم ثور را "انجام پرماجرا و خونین آن" دانسته است. به باور چراغ هفتم ثور جای پای "غول سرخ" را در افغانستان باز کرد و هشتم ثور این کشور را "خانه امن جهان وطنان" کرد. منبع: بی.بی.سی
کد مطلب: 2656
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل