صلیب سرخ جهانی خواستار رفع تحریم‌های افغانستان شد

رئیس عملیاتی صلیب سرخ جهانی از کشورهای امدادرسان خواست تا برای جلوگیری از سوءتغذیه مردم افغانستان راه‌های انتقال پول به این کشور را پیدا کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ قوس ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۲
صلیب سرخ جهانی خواستار رفع تحریم‌های افغانستان شد
رئیس عملیاتی صلیب سرخ جهانی گفت: تحریم‌های اقتصادی در افغانستانِ بحران‌زده، مشکلات را بیشتر کرده و راه جلوگیری از گرسنگی شهروندان آن، رفع تحریم‌های اقتصادی و بانکی است تا راه‌های انتقال کمک‌های مالی جهانی به مردم این کشور بحران‌زده میسر شود.

«دومینیک ستیلهارت» از کشورهای امدادرسان خواست تا برای جلوگیری از سوءتغذیه مردم افغانستان راه‌های انتقال پول به افغانستان را پیدا کنند.

وی، وعده داد طبق یک طرح امدادرسانی برای شش ماه آینده برای ساخت ۱۸ شفاخانه مهم در افغانستان مساعدت کند و در عین حال حقوق ۵ هزار نیروی بخش صحت این شفاخانه را نیز تأمین کند.

سخنان این مسئول صلیب سرخ در حالی مطرح می‌شود که سازمان ملل درمورد گرسنگی شدید ۲۲ میلیون نفر در زمستان پیش رو در افغانستان هشدار داده بود.
کد مطلب: 98245
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل