نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » اقتصادی

مردم خواستار دسترسی بیشتر به پول‌هایشان در بانک‌ها هستند

۲۵ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۶

شماری از باشندگان بلخ می‌گویند که باید به بانک‌های خصوصی در کشور پول‌های بیشتر انتقال داده شود تا مشتریان دسترسی بیشتر را به پول‌هایشان داشته باشند.

هر چند مردم از باز شدن بانک‌ها استقبال می‌کنند اما می‌گویند که باید محدودیتی که ایجاد شده نیز برداشته شود و مردم دسترسی به پول‌های شان داشته باشند.

طالبان طی مکتوبی گفته‌است که هر مشتری بانک در یک هفته ۲۰ هزار افغانی یا ۲۰۰ دالر آمریکایی از حساب شان می‌توانند برداشت کنند.

پس از اینکه نظام جمهوریت سقوط کرد و طالبان کنترل کشور را بدست گرفت، سیستم بانکداری در کشور متوقف شد که نگرانی‌هایی را در پی داشته‌است.

پس از گذشت دو هفته مقامات طالبان دستور دادند که بانک‌های خصوصی باز شود اما محدودیت را برای مشتریانش که پول دریافت می‌کنند، بوجود آورد.

اما باشندگان بلخ از رهبری بانک مرکزی می‌خواهند که دسترسی بیشتر مردم را به پول‌های شان در بانک‌های خصوصی در کشور فراهم سازد.

با این حال مسئولان بانک داری در ولایت بلخ می‌گویند که تلاش‌ها برای فراهم سازی زمینه بهتر دسترسی مردم به پول‌هایشان در کشور جریان دارد.

هر چند آنان تأکید می‌کنند تا کنون محدودیت ایجاد شده پابرجا است اما به تازگی برخی از سهولت‌ها در بانکداری کشور بوجود آمده‌است.

این در حالی است که براساس دستور طالبان حساب‌های بانکی مقام‌های ارشد حکومت پیشین به شمول نمایندگان مردم در مجلس و شورای ولایتی مسدود شده‌است.