منبع آگاه:

غنی خواستار مشارکت طالبان در حکومت کنونی شده است

درحالی که کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی درحال بررسی دیدگاه‌ها و طرح‌های ارایه شده برای صلح است، یک منبع آگاه گفت در طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور حکومت «تغییر شکل» خواهد داد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ حمل ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۴
غنی خواستار مشارکت طالبان در حکومت کنونی شده است
درحالی که کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی درحال بررسی دیدگاه‌ها و طرح‌های ارایه شده برای صلح است، یک منبع آگاه گفت در طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور حکومت «تغییر شکل» خواهد داد.
به گزارش پیام آفتاب، روزنامه ۸صبح به نقل از یک «منبع آگاه در کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح» نوشت که طرح پیشنهادی آقای غنی بیشتر شبیه «نقشه راه صلح» است که خود او پیش‌تر از آن نام برده بود.
قرار است این طرح علاوه بر اعضای کمیته ۱۵ نفره تهیه و توحید مسوده طرح صلح، با همه اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز در میان گذاشته شود تا آنان نیز طرح رئیس‌جمهور را ارزیابی کنند.
به گفته این منبع، «طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور در بحث ارزش‌ها، دست‌آوردها و حقوق زنان و اقلیت‌ها با دیگر دیدگاه‌های مطرح شده تفاوتی ندارد. با این حال آقای غنی پیشنهاد کرده‌است که به جای تشکیل حکومت انتقالی صلح، حکومت او به حکومت صلح تغییر شکل دهد.»
در واقع، وی حاضر شده‌است که «در صورت مشارکت طالبان در حکومت کنونی، سطح صلاحیت خود را محدود سازد و برخی از کرسی‌های کلیدی را به گروه طالبان واگذار کند.»
همچنین در طرح صلح رئیس‌جمهور آمده‌است که یک انتخابات در جریان ۶ تا ۹ ماه پس از توافق استانبول برگزار شود که جامعه بین‌المللی نظارت آن را برعهده داشته‌است.
افزون بر این، در طرح پیشنهادی محمد اشرف غنی تصریح یافته‌است که برای تأیید نتیجه نشست استانبول، یک لویه‌جرگه برگزار شود.
در این میان اما برخی از موارد، از جمله مشروعیت لویه‌جرگه، مبهم خوانده شده‌است.
منابعی در حکومت پیشتر گفته بودند که قرار است رئیس‌جمهور غنی طرح خود برای برقراری صلح در افغانستان را روز سه‌شنبه در حضور استادان دانشگاه و دانشجویان شرح دهد. این طرح سه بخش دارد و به عنوان «دیدگاه حکومت» در نشست استانبول ارایه خواهد شد.
کد مطلب: 95961
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل