عبدالله: هنوز درباره چگونگی حکومت آینده سخنی گفته نشده‌است

رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که سخن گفتن در مورد جزییات حکومت پسا صلح پیش از وقت است و هنوز روی ترکیب و چگونگی حکومت آینده سخن گفته نشده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ حمل ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۲
عبدالله: هنوز درباره چگونگی حکومت آینده سخنی گفته نشده‌است
رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که سخن گفتن در مورد جزییات حکومت پسا صلح پیش از وقت است و هنوز روی ترکیب و چگونگی حکومت آینده سخن گفته نشده‌است.
عبدالله عبدالله، روز دوشنبه، شانزدهم حمل/فروردین در دیدار با اعضای کمیته دادخواهی زنان افغانستان، از اشتراک عادلانه و معنادار زنان در نشست استانبول صحبت کرد و افزود که علاوه بر اعضای اصلی نشست، نمایندگانی از زنان و جامعهٔ مدنی به عنوان اعضای جانبی نشست حضور خواهند داشت.
رئیس شورای عالی مصالحهٔ ملی با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای صلح گفت که کار روی توحید دیدگاه‌ها در جریان است و قرار است کمیتهٔ رهبری شورای عالی مصالحهٔ ملی روی چند اصل بنیادی برای نشست استانبول کار کند که در آن مشارکت عادلانه و معنادار همه طرف محفوظ خواهد بود.
اعضای کمیتهٔ دادخواهی زنان افغانستان نیز با اشاره به اهمیت نقش زنان در نشست‌های مرتبط به صلح، خواستار سهم ۳۰ درصدی زنان در نشست صلح استانبول شدند.
آنان افزودند که از آدرس زنان باید کسانی در نشست‌های صلح اشتراک کنند که بتوانند از تمامی زنان افغانستان به خوبی نمایندگی کنند.
اشتراک کنندگان این نشست همچنین نگرانی‌های شان را از هر نوع معامله‌ای در مورد حقوق و دستاوردهای زنان با رئیس شورای عالی مصالحهٔ ملی در میان گذاشتند.
آنان گفتند که در حکومت پسا صلح، زنان نباید محکوم به عقب‌گرد شوند.
کد مطلب: 95959
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل