سخنگوی لوی سارنوالی: در راستای دسترسی زنان به عدالت کارهای مؤثری انجام داده‌ایم

​در حالی که وزارت امور زنان از افزایش موارد خشونت علیه زنان در سال جاری خبر می‌دهد، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که دو هزار و ۹۹۰ قضیه خشونت علیه زنان را ثبت، بررسی و رسیدگی کرده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۶
سخنگوی لوی سارنوالی: در راستای دسترسی زنان به عدالت کارهای مؤثری انجام داده‌ایم
در حالی که وزارت امور زنان از افزایش موارد خشونت علیه زنان در سال جاری خبر می‌دهد، سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد دو هزار و ۹۹۰ قضیه خشونت علیه زنان را ثبت، بررسی و رسیدگی کرده‌است.
«جمشید رسولی»، سخنگوی لوی سارنوالی، به رسانه‌ها گفت که از این میان ۲۵۹ مورد آن را جرایم تجاوز جنسی، ۱۳۷ مورد آن را قتل، ۱۶۶ مورد آن جراحت و معلولیت، یک هزار و ۵۰۱ مورد آن را لت‌وکوب، ۲۶۰ مورد آن را تحقیر و توهین، ۲۵۷ مورد آن را آزار و اذیت، ۹۸ مورد را خودسوزی، ۲۳ مورد را اجبار به فحشا، ۲۹ مورد را نکاح اجباری و ۲۶۰ مورد را سایر جرایم تشکیل می‌دهد.
سخنگوی لوی سارنوالی بیان کرد که بیشتر قضایای خشونت در ولایت کابل به ثبت رسده است.
به گفته رسولی، کابل با ثبت ۸۱۴ مورد در صدر قرار دارد و بعد از آن بلخ با ثبت ۴۳۰ مورد در جایگاه دوم، هرات با ثبت ۳۰۳ مورد در جایگاه سوم و به همین ترتیب بدخشان، دایکندی و بامیان در رده‌های بعدی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد که لوی سارنوالی کشور در راستای مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان و دسترسی زنان به عدالت کارهای مؤثری انجام داده‌است.
جمشید رسولی تصریح کرد: ایجاد معینیت منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، ایجاد آمریت اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت و استخدام زنان به عنوان دادستان در این نهاد، از جمله اقدامات لوی سارنوالی بوده‌است.
سخنگوی لوی سارنوالی گفت که میزان حضور زنان طی پنج سال گذشته در این نهاد از سه درصد به ۲۰٫۹ درصد افزایش یافته‌است.
سخنگوی وزارت امور زنان گفته‌است که در سال جاری (۱۳۹۹) حدود هفت هزار قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده که از مجموع آن، یک هزار و ۲۴۴ مورد را لت‌وکوب، ۳۱۵ مورد را پرداخت نکردن نفقه، ۴۸۸ مورد را تفریق، ۱۹۴ مورد را عدم تعیین سرنوشت، ۱۴۶ مورد را توهین و تحقیر و ۱۳۷ مورد را قضایای قتل تشکیل می‌دهد.
کد مطلب: 95758
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل