گل‌رحمان قاضی: طرح «دولت انتقالی صلح» مورد تأیید چهره‌های سیاسی است

​درحالی که زلمی خلیلزاد در روزهای گذشته به کابل آمد و طرح «دولت انتقالی صلح افغانستان» به رهبران سیاسی افغانستان پیشنهاد نمود، رئیس شورای صلح و نجات می‌گوید: «این طرح مورد تأیید چهره‌های سیاسی افغانستان است.»
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۳
گل‌رحمان قاضی: طرح «دولت انتقالی صلح» مورد تأیید چهره‌های سیاسی است
درحالی که زلمی خلیلزاد در روزهای گذشته به کابل آمد و طرح «دولت انتقالی صلح افغانستان» به رهبران سیاسی افغانستان پیشنهاد نمود، رئیس شورای صلح و نجات می‌گوید: «این طرح مورد تأیید چهره‌های سیاسی افغانستان است.»
در این طرح، یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان» پیش‌بینی شده که دارای «سه قوای مستقل» و «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» خواهد بود. همچنین در این طرح دو نوع ساختار ریاستی و پارلمانی برای حکومت در نظر گرفته شده‌است.
«گل‌رحمان قاضی»، عضو پیشین کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دربارهٔ طرح «دولت انتقالی صلح افغانستان» به رسانه‌ها گفت: «این طرح، شبیه طرحی است که چندی پیش از سوی رهبران سیاسی افغانستان پیشنهاد شده بود.»
رئیس شورای صلح و نجات افغانستان تصریح کرد: «در این طرح، همهٔ طرف‌های سیاسی افغانستان در ساختار نظام سیاسی شامل خواهند بود.»
وی افزود: «در این طرح، نه‌تنها اکثر نهادها و قانون اساسی افغانستان حفظ می‌شود، بلکه طالبان هم شامل ساختار خواهد شد و برخی صلاحیت‌ها برای آن‌ها داده می‌شود؛ یعنی هیچ جناحی بیرون نخواهد ماند.»
این چهره نزدیک به حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین کشور، گفت: «این طرح شباهت زیادی با طرح بن که در سال ۲۰۰۱ به امضا رسید، دارد.»
گل‌رحمان قاضی گفت: «این طرح مورد تأیید چهره‌های سیاسی افغانستان است؛ زیرا همه‌شمول و راهگشا می‌تواند باشد.»
کد مطلب: 95737
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل