آصف آشنا:

تضاد منافع بین جریان‌های سیاسی روند صلح را تضعیف خواهد کرد

درحالی که رولاغنی همسر رئیس‌جمهور در روزهای گذشته از ایجاد شورای عالی زنان در امور صلح خبر داده‌است، یک فعال سیاسی می‌گوید این امر یک تلاش سیاسی برای ایجاد ساختار موازی برای خلق فشار بر شورای عالی مصالحه است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۲
تضاد منافع بین جریان‌های سیاسی روند صلح را تضعیف خواهد کرد
درحالی که رولاغنی همسر رئیس‌جمهور در روزهای گذشته از ایجاد شورای عالی زنان در امور صلح خبر داده‌است، یک فعال سیاسی می‌گوید این امر یک تلاش سیاسی برای ایجاد ساختار موازی برای خلق فشار بر شورای عالی مصالحه است.
«آصف آشنا»، فعال سیاسی در واکنش به خبر «ایجاد شورای عالی زنان در امور صلح» به رسانه‌ها گفت که «مسئله صلحِ افغانستان بستگی به شکل‌گیری اجماع سیاسی که محصول فهم مشترک سیاسی بین تمام جریان‌هایی‌که زیر چتر جمهوری افغانستان فعالیت می‌کنند، دارد نه در پراکندگی و ساختاری‌های موازی.»
معاون پیشین سخنگوی ریاست اجراییه افزود: «شورای عالی مصالحه ملی به عنوان یک نهاد مرجع، به اساس یک توافق سیاسی که به پس بحران انتخابات شکل گرفته‌است، به صورت اصولی، مسئولیت پیش‌برد امور صلح را دارد.»
به گفته وی، «پروسه صلح زمانی می‌تواند از حوزه جمهوریت به صورت درست و مبتنی بر انتظارات مردم پیش برود که توافق سیاسی برای مدیریت یک دست و یک پارچه توسط همین نهاد انجام شود، در غیر [این صورت] تضاد دیدگاه‌ها و تضاد منافع بین جریان‌های سیاسی، روند صلح را تضعیف خواهد کرد.»
آصف آشنا تصریح کرد: «ایجاد شورای عالی زنان در امور صلح، یک تلاش سیاسی برای ایجاد ساختار موازی برای خلق فشار بر شورای عالی مصالحه است وگرنه زن‌ها در ساختار شورای عالی مصالحه و هم‌چنان در هیئت گفتگوکننده صلح، حضور دارند.»
این فعال سیاسی تأکید کرد: «بهتر است، زن‌هایی که فکر و غدغه سیاسی برای صلح دارند، جذب شورای عالی مصالحه ملی شوند و در درون همین ساختار اصلی و رسمی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته‌شده، پذیرفته شوند و فعالیت کنند.»
در دیداری‌که رئیس‌جمهور در تاریخ ۸ حوت/اسفند با سفرای کشورهای عضو سازمان ناتو داشت، «رولا غنی» از ایجاد شورای عالی زنان در امور صلح خبر داد.
کد مطلب: 95712
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل