کنفرانس صلح افغانستان در امریکا برگزار می شود

4 جدی 1388 ساعت 16:51


قرار است  کنفرانس صلحی در مورد افغانستان در تاریخ دوم جنوری سال ۲۰۱۰ با شرکت بیش از ۴۰۰ نفر در امریکا دایر گردد.شزکت کنندگان از اروپا امریکا و کانادا در این جلسه شرکت خواهند کرد.
به گزارش رادیو آزادی هدف این کنفرانس دریافت و جمع آوری نظریات مختلف در مورد برقرای صلح، امنیت و وحدت در افغانستان است.


کد مطلب: 9567

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/9567/کنفرانس-صلح-افغانستان-امریکا-برگزار-می-شود

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com