اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری سوگند یاد کردند / رئیس‌جمهور: هیچ‌کس مافوق قانون نیست

اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری روز یکشنبه (۲ قوس/آذر ۱۳۹۹) در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور «محمداشرف غنی» در ارگ ریاست جمهوری سوگند وفاداری به قانون یاد کردند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ قوس ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۱
اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری سوگند یاد کردند / رئیس‌جمهور: هیچ‌کس مافوق قانون نیست
اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری روز یکشنبه (۲ قوس/آذر ۱۳۹۹) در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور «محمداشرف غنی» در ارگ ریاست جمهوری سوگند وفاداری به قانون یاد کردند.

در این مراسم که در قصر چهار چنار برگزار شد، «همایون حامد»، «مریم زرمتی» و «عبدالقیوم نظامی» برای شش سال و «سید محمد هاشمی» و «فرخ‌لقا» برای سه سال به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری، مراسم تحلیف به‌جای آوردند.

محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان، فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس مجلس سنا، سید یوسف حلیم، قاضی‌القضات و رئیس دادگاه عالی حضور داشته‌اند.

محمد اشرف غنی در سخنرانی خود در این مراسم، برای اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری آرزوی موفقیت کرد و گفت که امروز در خصوص مبارزه با فساد اداری یک گام مهم که همانا ایجاد کمیسیون، گزینش اعضا و تطبیق قانون مبارزه علیه فساد اداری بود، برداشته می‌شود.

رئیس‌جمهور خطاب به اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری، گفت: وظیفه سپرده شده به شما، یک بار سنگین است که بدون اولویت بندی و اتخاذ تصامیم، نمی‌توانید آن را انجام دهید. اولین وظیفهٔ تان اولویت بندی است که در چوکات جدول زمانی، کدام وظیفه را چه وقت انجام می‌دهید.

وی گفت: مطابق قانون در یک ربع سال، اولین گزارش را به شورای ملی، به مردم افغانستان و ریاست جمهوری ارائه نمایید و در این راستا باید وضاحت موجود باشد. وی افزود که به عنوان مسئولین ثبت دارایی‌ها، باید امروز دارایی‌های خویش را ثبت و به نشر بسپارید.

غنی تصریح کرد: به گونهٔ اساسی، سیستم نظارت را ایجاد کنید که کدام مودل را انتخاب و تطبیق می‌نمایید تا مردم افغانستان بدانند که نظارت به اساس کدام مودل انجام می‌شود.

وی افزود: مرکزی سازی اطلاع‌دهی، کار شما است و هرکسی که در بخش فساد معلومات خویش را شریک می‌سازد، زندگی و حیثیت موصوف باید مصئون باشد.

رئیس‌جمهور گفت: بخاطر انجام بهتر وظایف قانونی خویش، باید تمام امکانات اداری را در اختیار داشته باشید و شورای ملی، تعدیل بودجهٔ کمیسیون را در طرح وزارت مالیه بپذیرد، ضرورت واضح است که هرچه عاجل چوکات بودجه داشته باشید. مانند ستره محکمه در مشوره با حکومت بودجه خویش را ترتیب نمایید و با توجه به امکانات، بودجه محدود خواهد بود.

وی خطاب به اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، گفت: معاشات و امتیازات شما خاص نخواهد بود و از تورم تشکیلاتی نیز جلوگیری نمایید. تقاضا باید واقع بینانه و قابل استطاعت باشد، بودجه آینده شما با کارکردهای شما مرتبط است و کارهای شما باید منسجم باشد. امیدوارم که آرزوی مردم افغانستان را به حقیقت مبدل سازید. هرکجا که فساد است، باید آشکار و به مردم تشریح شود و شما به حمایت مطلق ریاست جمهوری اعتماد داشته باشید.

رئیس‌جمهور در انتهای سخنان خود تأکید کرد که تطبیق قانون امر حتمی بوده و هیچ‌کس مافوق قانون نیست و مبارزه علیه فساد بخاطر آینده ما است. با جامعه جوانی سروکار دارید که فساد آن را رنج می‌دهد و در این خصوص، اقدامات شما سبب می‌شود که دولت و ملت با هم به مراتب نزدیکتر شوند.

کمیسیون مبارزه با فساد اداری پس از شش سال تأخیر در ۲۲ عقرب/آبان ۱۳۹۹ در فرمانی از سوی رئیس‌جمهور غنی ایجاد شد.
کد مطلب: 94768
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل