​بانک مرکزی افغانستان: برای کاهش اثرگذاری تحریم‌های ایران برنامه‌ریزی کرده‌ایم

3 میزان 1399 ساعت 17:24

رئیس ادارهٔ نظارت مالی بانک مرکزی افغانستان (دافغانستان بانک) گفت: با توجه به اهمیت دستیابی به بازارهای صادراتی بگونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از ایران در راستای تأمین نیازها و همچنین توسعه صادرات استفاده بهینه داشته باشیم.


«نثار محمد یوسفزی» رئیس ادارهٔ نظارت مالی بانک مرکزی افغانستان (دافغانستان بانک) در حاشیه نمایشگاه صنعت آب، برق و انرژی‌های نو در کابل، با اشاره به اثرگذاری تحریم‌ها بر مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران، گفت: یکی از گلوگاه‌هایی که تجارت دو کشور را تحت تأثیر قرار داده موضوع تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران است، به همین دلیل برای کاهش اثرگذاری آنها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

یوسفزی افزود: با استفاده از قوانین و همچنین امکانات موجود اکنون برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تجارت میان دو کشور از تحریم‌های یکجانبه آمریکا دور مانده و به بخش خصوصی اجازه دهیم تا به روند روبه‌رشد فعالیت‌های خود ادامه دهند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار کرد: قبل از سفر اخیر هیئت اقتصادی ایران به افغانستان با بخش خصوصی کشور جلساتی داشتیم و موانع گسترش تجارت میان دو کشور را بررسی کردیم و همان‌طور که قبلاً اشاره شد موضوع تحریم‌ها اصلی‌ترین مشکل قبل از ترانزیت و حمل و نقل کالا شناخته شد.

به گفته وی هماهنگی‌های به عمل آمده میان دولت افغانستان و ایران به‌گونه‌ای بوده که قطعاً در آینده نزدیک مشکلات برطرف شده و شاهد سرعت گرفتن روند روبه‌رشد تجارت میان دو کشور هستیم، اما نباید فراموش کنیم دولت‌ها هنوز نباید حمایت‌هایشان را تمام شده فرض کنند.

یوسفزی همچنین تأکید کرد: برآوردها و نیازهای بازار افغانستان مشخص است و با توجه به اهمیت دستیابی به بازارهای صادراتی بگونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از ایران در راستای تأمین نیازها و همچنین توسعه صادرات استفاده بهینه داشته باشیم.


کد مطلب: 94169

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/94169/بانک-مرکزی-افغانستان-کاهش-اثرگذاری-تحریم-های-ایران-برنامه-ریزی-کرده-ایم

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com