​غنی: تمام آب‌های افغانستان در ۴ سال آینده مدیریت می‌شود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر به ولایت بامیان گفت تمام آب‌های افغانستان در چهار سال آینده به صورت اساسی مدیریت می‌شود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۵
​غنی: تمام آب‌های افغانستان در ۴ سال آینده مدیریت می‌شود
محمد اشرف غنی روز یکشنبه (۳۰ سنبله/شهریور) در سفر به ولایت بامیان در نشستی مردمی گفت: در مورد ویژگی‌های بامیان هرچه بگوییم، کم است. بامیان آینده نگر، پاسدار جمهوریت، متعهد به وحدت ملی، حقوق شهروندی، مساوات و عدالت اجتماعی، معتقد به حقوق زنان، نمونه وفاق مذاهب و خواهان انکشاف در مطابقت به نیازمندی‌های قرن ۲۱ است.
وی افزود که بامیان امروز بامیان پنج سال قبل نیست، بامیان امروز در روایت سیاسی افغانستان نقش اساسی دارد.
غنی گفت که حفاظت آثار تاریخی بامیان وظیفه هر بامیانی و هر افغان دیگر است. در آن روز که طالبان مجسمه‌های بودا را انفجار دادند، هر افغان بامیانی بود و قلب هر کدام شان جریحه دار شد.
رئیس‌جمهور گفت که بامیان دیگر زندان جغرافیایی افغانستان نخواهد بود و تفاوت اساسی در مقدار سرمایه‌گذاری در این ولایت آمده‌است، زیرا ما به وحدت ملی و انکشاف متوازن متعهد هستیم.
محمد اشرف غنی در خصوص صلح گفت که صلح تدبیر، تعمق و پایداری می‌خواهد و نقشه راه صلح، فرمایشات لویه جرگه بوده که حدود آنرا واضح ساخته‌است. خواست و اراده ملی ما این است که صلح وسیله ختم خشونت سرتاسری و بحران ۴۰ ساله افغانستان باشد.
غنی تصریح کرد که تمام آب‌های افغانستان در چهار سال آینده به صورت اساسی مدیریت می‌شود. سرمایه معادن ما یک تریلیون دالر تخمین شده‌است و ما باید سرمایه بشری خود را قسمی انسجام دهیم که به پا ایستاده شود.
رئیس‌جمهور گفت که تیم رهبری حکومت مصمم، واحد و یکپارچه است و در حراست از منافع ملی استوار ایستاده می‌باشد.
وی در انتهای سخنانش خاطرنشان کرد که جمهوریت متعلق به همه ماست و آواز رسای هرجوان، زن، مرد و عالم این کشور را به حمایت از جمهوریت خواهان هستیم.
کد مطلب: 94133
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل