​کارشناس مسایل غرب و جنوب آسیا:

اگر طالبان قدرت را به انحصار خود درآورد شمالی‌ها دست به سلاح خواهند برد

کارشناس مسایل غرب و جنوب آسیا گفت: کشورهای منطقه مثل ایران و پاکستان که همسایه افغانستان هستند یا آسیای مرکزی یا حتی در سطح بین‌الملل چین، روسیه، آمریکا و اروپا باید به نوعی به تفاهم برسند تا از صلح و ثبات در افغانستان حمایت شود، در غیر این صورت متأسفانه شرایط افغانستان به گونه ای است که هر لحظه با یک بهانه کوچک همه چیز به هم خواهد ریخت.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۴
اگر طالبان قدرت را به انحصار خود درآورد شمالی‌ها دست به سلاح خواهند برد
به گزارش پیام آفتاب، «پیر محمد ملازهی»، کارشناس مسایل غرب و جنوب آسیا، در گفت و گو با خبرگزاری برنا در رابطه با اهمیت مذاکره طالبان و حکومت افغانستان پس از چندین سال جنگ، گفت: شرایط کنونی افغانستان و منطقه در قیاس با شرایط گذشته بسیار متفاوت است. در گذشته طالبان ادعا می‌کرد دولت افغانستان دست نشانده آمریکا است و با افغانستان، مذاکره نمی‌کرد و ترجیح می‌داد، مسایلش را از طریق مذاکره با آمریکا حل و فصل کند. اما در شرایط کنونی، طالبان پذیرفته‌است که با دولت افغانستان مذاکره کند. پذیرش این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است، اما در رابطه با اینکه طالبان به صورت داوطلبانه وارد این روند شده باید با احتیاط، برخورد کرد. به نظر می‌رسد فشار آمریکایی‌ها بر پاکستان منجر به این نتیجه شده، بدین معنا که طالبان باید مسئله جنگ با افغانستان و با دولت مرکزی را به سر انجامی برساند و شرایط تغییر کند تا آن‌ها بتوانند به عنوان شریک قدرت در مرحله اول وارد [حکومت افغانستان] شوند.

وی ادامه داد: مذاکره از این جهت حایز اهمیت است که طالبان برای اولین بار می‌پذیرد با دولت مرکزی وارد گفت و گو شود؛ مذاکره ای که منجر به امیدی در دل مردم افغانستان می‌شود که بعد مدتها جنگ در افغانستان، کاهش یابد. طالبان دیگر یکدست نیست، این شورای کویته است که با دولت مرکزی وارد مذاکره می‌شود. در طالبان گروهای کوچک و بزرگی وجود دارد که هر کدام می‌توانند به تنهایی یا با همکاری یکدیگر یا در زیر مجموعه‌های داعش، به جنگ ادامه دهند.

ملازهی در رابطه با نقش ایران و کشورهای همسایه در افغانستان گفت: در این خصوص دو نگاه وجود دارد. اول نگاه آمریکایی‌ها است، زیرا آن‌ها بنا داشتند با طالبان به صورت یک جانبه راه حلی پیدا کنند و خود را از جنگ در افغانستان رها کنند. نگاه دوم نگاهی است که ایرانی‌ها مطرح می‌کردند که راه حل پایان بحران در افغانستان، در درون خود افغانستان و حمایت کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان است و مشکل از این طریق قابل حل است. به نظر می‌رسد تعادلی بین این دو نگاه در حال شکل‌گیری است. آمریکایی‌ها تلاش کردند و به مرحله توافق با طالبان رسیدند؛ در توافق طرفین تعهداتی را پذیرفتند، آمریکا قبول کرده که بخش عظیمی از نیروهایش را خارج کند، طالبان نیر پذیرفته‌است که افغانستان جایگاهی نباشد که علیه آمریکا یا متحدان آمریکا عملیاتی در آنجا سازمان دهی شود، این تعهد متقابل شرایط را به گونه ای پیش می‌برد که حداقل انتظار این است طالبان و دولت مرکزی به شکل جدی وارد مذاکره شوند و افغانستان وضعیت جدیدی پیدا کند، در همین راستا افغانستان قانون اساسی خود را اصلاح کند به گونه ای که طالبان را شریک قدرت کند.

وی با اشاره به اقدامات طالبان گفت: طالبان با خصلت‌های انحصار گرایانه و قومی ای که به شراکت در قدرت دارد، حتی اگه سهم شان را هم بدست بیاورد، راضی نمی‌شود. طالبان در مناطق مختلف افغانستان خصوصاً در مناطق پشتونشین پایگاه دارد، حتی اگر انتخابات برگزار شود و سازوکارهای دموکراتیک را بپذیرند، به نظر می‌رسد که شانس ورودشان از طریق سیاسی به قدرت بیشتر از گروه‌های دیگر است.

ملازهی گفت: در این شرایط سه گروه داوطلب قدرت هستند که باید بر سر تقسیم قدرت به تفاهم برسند تا مشکل افغانستان را حل کنند، گروه اول «جهادی‌ها و شمالی‌ها» هستند، گروه دوم «لیبرال دمکرات‌ها» و گروه دیگر «طالبان» که مدعی قدرت است. [این سه گروه هستند] که باید بر سر تقسیم قدرت به تفاهم برسند. به نظر می‌رسد تقسیم قدرت در افغانستان در این چارچوب فعلی امکان‌پذیر نیست، زیرا قانون اساسی باید اصلاح شود. طالبانی که در مناطق پشتونشین پایگاه دارد، می‌تواند دولت محلی خود را تشکیل دهد و سهمی از قدرت که در مرکز تضمین شده و در قانون اساسی آمده‌است را بدست آورد.

این کارشناس مسائل بین‌المللی اظهار کرد: اگر تصور شود که طالبان قدرت را به انحصار خود درمی‌آورد، قطعاً شمالی‌ها دست به سلاح خواهند برد و فقط جغرافیای جنگ از جنوب به مرکز و شمال منتقل می‌شود. به نظر می‌رسد که طالبان این ظرفیت را پیدا کرده که مواضعش را تغییر دهد و دولت مرکزی هم واقعیت قدرت طالبان را خواهد پذیرفت تا به عنوان شریک قدرت، حضور یابد.

وی در پایان افزود: کشورهای منطقه مثل ایران و پاکستان که همسایه افغانستان هستند یا آسیای مرکزی یا حتی در سطح بین‌الملل چین، روسیه، آمریکا و اروپا باید به نوعی به تفاهم برسند تا از صلح و ثبات در افغانستان حمایت شود، در غیر این صورت متأسفانه شرایط افغانستان به گونه ای است که هر لحظه با یک بهانه کوچک همه چیز به هم خواهد ریخت.
کد مطلب: 93611
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل