کاخ سفید حسینیه شد!

درحالی که موج سراسری ناآرامی‌ها در آمریکا ناشی از اعتراض مردم به قتل یک شهروند سیاهپوست به دست یک پلیس سفیدپوست وارد ششمین روز خود شده‌است، تعدادی از جوانان عرب با همراهی جوانان آمریکایی در مقابل کاخ سفید شروع به شعرخوانی کردند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ جوزا ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۴
کاخ سفید حسینیه شد!
به گزارش پیام آفتاب، درحالی که موج سراسری ناآرامی‌ها در آمریکا ناشی از اعتراض مردم به قتل یک شهروند سیاهپوست به دست یک پلیس سفیدپوست وارد ششمین روز خود شده‌است، تعدادی از جوانان عرب با همراهی جوانان آمریکایی در مقابل کاخ سفید شروع به شعرخوانی کردند.

ما حسینی هستیم
 فرزندان خمینی هستیم
  به یاد (امام) خامنه‌ای هستیم

https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/5086e1743cd5a25102ddb5085486de1a22778992-240p.mp4
کد مطلب: 92951
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل