​دیدبان شفافیت: کیفیت خدمات صحی در مراکز صحی دولتی با مشکل روبرو است

نهاد دیدبان شفافیت افغانستان با انتشار گزارشی تحقیقی از وضعیت مراکز صحی با انتقاد از وزارت صحت عامه اعلام کرد: «مراکز صحی دولتی افغانستان (کلنیک و شفاخانه) با چالش‌های عملیاتی، حفظ و مراقبت، مدیریتِ ضعیف پرسنل، و نظارت غیرموثر توسط وزارت صحت عامه روبرو است.»
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۴
​دیدبان شفافیت: کیفیت خدمات صحی در مراکز صحی دولتی با مشکل روبرو است
نهاد دیدبان شفافیت افغانستان با انتشار گزارشی تحقیقی از وضعیت مراکز صحی با انتقاد از وزارت صحت عامه اعلام کرد: «مراکز صحی دولتی افغانستان (کلنیک و شفاخانه) با چالش‌های عملیاتی، حفظ و مراقبت، مدیریتِ ضعیف پرسنل، و نظارت غیرموثر توسط وزارت صحت عامه روبرو است.» این نهاد جامعه مدنی از دولت افغانستان خواست تا نظارت را بهبود بخشیده، به مشوره دوامدار با شرکای سکتور صحت پرداخته و به نیازهای فوری عملیاتیِ، ادویه، منابع بشری و تجهیزاتیِ مراکز صحی رسیدگی نماید.»

«سید اکرام افضلی» رئیس اجرایی دیدبان شفافیت در همین رابطه گفت: «سکتور صحت دولتی دارای نکات قوت است از جمله باز بودن تمامی مراکز صحی اما کیفیت خدمات صحی در اثر کمبود منابع و امکانات و ضعف نظارت با مشکل روبرو است.»

وی افزود: «زمانی می‌توان به صورت کامل به توانایی بالقوه سکتور صحی رسید که مشارکت معنادار مردم در لایه‌های پایین جامعه تأمین و نظارت جدی و سخت وزارت صحت عامه از کابل و ولایات با آن همراه گردد.»

در این گزارش تحقیقی آمده‌است: «اعتبارنامه‌ها و مدیریت کارکنان نسبتاً خوب است و طبق گزارش تنها ۷ درصد داکترها برای خدماتی که ارایه می‌کنند تصدیق شده نیستند. ارزیابی سالانه قناعت بخش است و در ۸۰ درصدی مراکز صحی انجام می‌شود و ۸۳ درصد رفتار پرسنل صحی با بیماران را خوب گزارش شده‌است. این در حالی است که استاندارد بخشهای حفظ و مراقبت و عملیاتی بد گزارش شده‌است. به عنوان مثال ۳۹ درصد مراکز صحی آب پاک ندارند، ۵۱ درصد سطوح شیبدار برای صندلی‌های چرخی (ویل چِیر) بیماران ندارند، تنها ۲۲ درصد دارای لوازم هشدار آتش و ۲ درصد دارای دروازهٔ خروجی اضطراری اند.»

گزارش دیدبان شفافیت می‌افزاید: «بخش رساندن تجهیزات طبی با ۵۹ درصد مشکل گزارش شده‌است و همین درصد در مورد مشکلات سیستم گرمایشی مراکز صحی در زمستان نیز گزارش شده‌است. نیمی از توالت‌ها ناپاک و غیربهداشتی گزارش شده. آمبولانس در اکثر تسهیلات صحی وجود دارد، اما تا هنوز تعدادی از مراکز صحی یا آمولانس ندارند یا تعداد آمبولانس‌ها ناکافی و پاسخگوی تقاضا نمی‌باشد. از میان شفاخانه‌های ولایتی تحت پوشش این گزارش، ۲۵ درصد آن‌ها، ۱۱ درصد شفاخانه‌های سطح ولسوالی و ۱۳ درصد تسهیلات صحی ابتدایی با مشکل نبود آمبولانس مواجه اند.»

دکتر «نیپا بانِرجی»، نویسنده این گزارش تحقیقی که «بر بنیاد سروی از ۴۱ مرکز دولتی صحی حوزوی، ولایتی، ولسوالی و سطح محل در ۱۳ ولایت تهیه شده» و «دربردارندهٔ ارزیابی‌هایی از مدیریت زیرساخت‌ها، بخش طبی و منابع بشری سیستم صحی افغانستان و میزان تأثیر این بخش‌ها بر ظرفیت مراکز صحی در امر ارایه خدمات صحی است» می‌گوید: «بعضی از یافته‌های این مطالعه، وضعیت مراکز صحی را در جایگاه قناعتبخشی قرار می‌دهد. برای مثال، سیستم نلدوانی در اکثر قاطع مراکز صحی بررسی شده وجود دارد. اما در تعداد بسیار اندکی از مراکز صحی سیستم نلدوانی فعال وجود ندارد و این موضوع می‌تواند ارایه خدمات صحی را به مشکل جدی رو برو کند.»

وی می‌افزاید: «تجهیزات و ادویه طبی و وسایل ضروری ترانسپورتی مانند آمبولانس از جمله نیازهای بنیادی خدمات با کیفیت صحی تلقی می‌شود و نقاط ضعف در این مسائل حتی اگر در تعداد کمی از مراکز صحی وجود داشته باشد، باید به عنوان اولین قدم‌های کاری که نیازمند اصلاح است در نظر گرفته شود.»
کد مطلب: 92790
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل