یوسف رشید: کمیسیون شکایات تلاش کرد خود را با دسته‌های انتخاباتی درگیر نسازد

رئیس اجرایی مؤسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا درباره تصمیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد ۳۰۰ هزار رأی جنجالی گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی از روشی استفاده کرده‌است که خود را با دسته‌های انتخاباتی درگیر نسازد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۶
یوسف رشید: کمیسیون شکایات تلاش کرد خود را با دسته‌های انتخاباتی درگیر نسازد
به گزارش پیام آفتاب، «یوسف رشید»، رئیس اجرایی مؤسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا درباره تصمیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد ۳۰۰ هزار رأی جنجالی گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی از روشی استفاده کرده‌است که خود را با دسته‌های انتخاباتی درگیر نسازد.

یوسف رشید با تأکید بر اینکه تصمیم کمیسیون شکایات روند انتخابات را طولانی کرد، گفت که این کمیسیون می‌توانست چنین فیصله‌ای را در خصوص شکایات استثنایی در اول صادر کند تا وقت تلف نمی‌شد.

 رئیس اجرایی مؤسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان افزود: «کمیسیون شکایات براساس قانون صلاحیت تأیید، رد و راجع ساختن قضایا به بازشماری و تفتیش را داشت و این‌ها از صلاحیت سومی استفاده کردند، بی‌خطر و مصئون‌تر برای خودشان.»

وی گفت که اکنون فیصله صادر شده و نیاز است که کمیسیون شکایات بیش‌تر در انتخاب محلاتی که برای بازشماری و تفتیش می‌رود و هم در قسمت تطبیق‌شدن معیارها به شکل درست آن، صلاحیت داشته باشد.

زهره بیان شینواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه هفته گذشته دربارهٔ تصمیم این کمیسیون در یک نشست خبری گفت که آرای مشکوک (۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای) شامل ۴ هزار و ۵۶۳ محل در دو بخش (یک هزار و ۴۶۶ محل و ۳ هزار و ۹۷ محل) می‌شود. این کمیسیون فیصله کرده تا از مجموع ۳ هزار و ۹۷ محل رای‌دهی، ده درصد آن، یعنی ۳۰۹ محل، به‌گونهٔ ویژه تفتیش شود. به این معنا که معلومات بایومتریک، ژورنال و ورق کاغذی نتایج بررسی شود.

وی گفت: «در صورتی که از محلات تفتیش شده ۶۵ درصد معیارهای فوق را تکمیل کرده باشند، به تمام ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای و ۳ هزار و ۹۷ محل حاوی ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای اعتبار داده می‌شود اما در صورتی‌که از محلات تفتیش شده، ۳۵ درصد آن، معیارهای فوق را تکمیل نکرده باشند، تمام محلات مربوط به ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ به تفتیش ویژه با معیارهای فوق می‌رود.»

براساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از تفیتش تمامی محلات رای‌دهی مربوط به ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای، هر محلی که معیارهای تعیین‌شده را تکمیل کرد، معتبر و هر محلی که معیارهای لازم را تکمیل نکرد، آرای آن باطل می‌باشد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آرای خارج از زمان رای‌دهی نیز تصمیم مشابه گرفته‌است. براساس تصمیم این کمیسیون، ۱۵ درصد این آرا که شامل یک‌هزار و ۱۰۳ محل می‌شود، به تفتیش ویژه می‌رود. اگر ۶۵ درصد محلات دارای معلومات بایومتریک، ژورنال و ورق نتیجه کاغذی بود، تمام آرای خارج از زمان رای‌دهی معتبر و در غیر آن همه ۱۰۲ هزار رای باطل می‌گردد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد دوهزار و ۴۲۳ محلی که ادعا می‌شود آرای بایومتریک ندارد، تصمیم گرفته‌است تا تمام ۲۹۸ محلی که از سوی کمیسیون اعتبار داده شده‌است، به بازشماری دوباره برود. در صورتی که معیارهای لازم بازشماری، ثبت تصدیق بایومتریک و معیارات رای قابل اعتبار براساس طرزالعمل‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تکمیل کرده باشند، اعتبار داده می‌شود و «به هر میزانی که معیارهای لازم را نداشته باشند، باطل می‌شود.»
کد مطلب: 91966
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل