​کمیسیون انتخابات: هر تصمیم کمیسیون شکایات که در چارچوب قانون باشد را اجرا می‌کنیم

24 جدی 1398 ساعت 12:07

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیسیون انتخابات در عملی‌سازی فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با این نهاد همکار است.


به گزارش پیام آفتاب، «میرزا محمد حق‌پرست» از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به گزارش‌های مربوط به عدم همکاری این کمیسیون با کمیسیون شکایات، گفت که این کمیسیون تعهد دارد تا هر فیصله و تصمیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی که در چارچوب قانون باشد را بپذیرد و تطبیق (اجرا) کند.

این درحالی است که در روزهای اخیر شماری از اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از همکاری نکردن کمیسیون مستقل انتخابات در شماری از موارد انتقاد کرده‌اند.

میرزا محمد حق‌پرست همچنین گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در عملی‌سازی فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با این نهاد همکار است.

در حالی که حدود سه ماه و نیم از انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان می‌گذرد هنوز کمیسیون‌های انتخاباتی موفق نشده‌اند به دلایل گوناگون نتیجه نهایی انتخابات را منتشر کنند.


کد مطلب: 91766

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/91766/کمیسیون-انتخابات-تصمیم-کمیسیون-شکایات-چارچوب-قانون-باشد-اجرا-می-کنیم

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com