سرپرست وزارت انرژی و آب استعفا داد

محمدگل خلمی، معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب به دلیل مشکلات صحی از مقام خود کناره‌گیری کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۸
سرپرست وزارت انرژی و آب استعفا داد
محمدگل خلمی، معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب به دلیل مشکلات صحی از مقام خود کناره‌گیری کرد.
محمدگل خلمی در استعفانامهٔ خود خطاب به رئیس‌جمهور غنی گفت که «به حضور جلالتمآب شما به عرض می‌رسانم تا نسبت مشکلات صحی استعفای این‌جانب را به‌حیث معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب از تاریخ اول جدی سال ۱۳۹۸ منظور نموده، ممنون سازید تا بتوانم به تداوی خویش بیشتر و بهتر رسیدگی نمایم».
گفته می‌شود در یک مکتوب معاونیت حکومت‌داری و برنامه‌های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری عنوانی وزارت انرژی و آب آمده‌است که آقای خلمی تقاضای رخصتی داشته، اما درخواست او از سوی رئیس‌جمهور غنی رد شده‌است.
براساس این مکتوب، رئیس‌جمهور غنی از محمدگُل خلمی خواسته که از مقام خود کنار برود. در این مکتوب به نقل از محمد اشرف غنی آمده‌است: «چون بارها رخصتی گرفته‌اند و کارهای وزارت در غیاب یک ماه انجام شده نمی‌تواند. استعفای خویش را تقدیم نمایند.»
کد مطلب: 91706
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل