عضو مرکز خبرنگاران افغانستان: امنیت خبرنگاران از اولویت‌های جامعه و دولت است

مرکز خبرنگاران افغانستان (AFGC) کارگاه آموزشی سه روزه ای دربارهٔ امنیت و مصونیت خبرنگاران در کابل برای ۲۵ تن از خبرنگاران رسانه‌های مختلف دولتی و خصوصی برگزار کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۰
عضو مرکز خبرنگاران افغانستان: امنیت خبرنگاران از اولویت‌های جامعه و دولت است
مرکز خبرنگاران افغانستان (AFGC) کارگاه آموزشی سه روزه ای دربارهٔ امنیت و مصونیت خبرنگاران در کابل برای ۲۵ تن از خبرنگاران رسانه‌های مختلف دولتی و خصوصی برگزار کرد.
«احمد قریشی» عضو مرکز خبرنگاران افغانستان و نویسندهٔ رساله آموزشی «رهنمایی امنیت خبرنگاران در افغانستان» به رسانه‌ها می‌گوید که امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از اولویت‌های جامعه و دولت است و باید تلاش شود تا امنیت خبرنگاران به صورت جدی از طرف دولت و نهاهای مربوطه تأمین گردد.
وی می‌گوید که دولت باید به معافیت کسانی که متهم به جرایم و خشونت در برابر خبرنگاران هستند، پایان دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان کارگاه آموزشی رهنمایی برای امنیت و مصوونیت خبرنگاران را در هشت زون برای خبرنگاران برگزار کرده‌است.
کد مطلب: 91623
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل