مجلس نمایندگان با دریافت کمک مالی از عربستان موافقت کرد

مجلس نمایندگان موافقتنامه قرضه آسان (پروژه ۵۰ میلیون دالر آمریکایی برای اعمار صد باب مکتب) میان صندوق انکشافی عربستان سعودی و افغانستان را که دارای هفت ماده و سه جدول ضمیه‌ای است، تصویب کرد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۰
مجلس نمایندگان با دریافت کمک مالی از عربستان موافقت کرد
مجلس نمایندگان موافقتنامه قرضه آسان (پروژه ۵۰ میلیون دالر آمریکایی برای اعمار صد باب مکتب) میان صندوق انکشافی عربستان سعودی و افغانستان را که دارای هفت ماده و سه جدول ضمیه‌ای است، تصویب کرد.
نمایندگان مجلس روز گذشته (شنبه ۷ جدی/دی) موافقتنامه قرضه آسان میان عربستان سعودی و افغانستان که شامل اعمار صد باب مکتب در تمام افغانستان است، تصویب کرد.
سید محمد جمال فکوری بهشتی عضو کمیسیون بین‌المللی مجلس گفت، این موافقتنامه، شامل اعمار صد باب مکتب برای تمام دختران و پسران در کشور است.
بهشتی افزود که این موافقتنامه هیچ‌گونه سود ندارد و مدت پرداخت آن ۴۰ سال است که در ۱۰ سال نخست مهلت داده می‌شود و در سی سال دیگر بازپرداخت می‌شود.
وی تأکید کرد که تأیید این موافقتنامه به منظور تطبیق پروژه‌های مکاتب به ویژه طرح حکومت مبنی بر ساخت ۶ هزار مکتب تا پنج سال آینده، در ۳۴ ولایت نهایت اهمیت دارد.
سرانجام موافقتنامه قرضه آسان بعد از بررسی توسط کمیسیون‌های مجلس، به رای گذاشته شد که با اکثریت آرا، ۱۳۹ رای تأیید و دو رای مخالف، تأیید شد.
با این وجود، میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون معارف هدایت داد تا ساخت این ۱۰۰ مکتب را در طرح بودجه ملی پیشنهاد کند و از تطبیق آن در ۳۴ ولایت نظارت جدی داشته باشد. این موافقتنامه قبلاً میان وزارت مالیه و رئیس صندوق انکشافی عربستان سعودی امضا شده بود که بر بنیاد آن، صندوق انکشافی عربستان برای ساخت ۱۰۰ باب مکتب در ۳۴ ولایت، ۵۰ میلیون دالر آمریکایی را به مدت ۴۰ سال به دولت افغانستان پرداخت می‌کند.
کمیسیون بین‌المللی مجلس می‌گوید که هدف صندوق انکشافی عربستان سعودی، ارایه وام‌های قرض مورد نیاز برای تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی، کشورهای رو به انکشاف است.
این کمیسیون همچنین گفت که از اینکه هئیت مدیره صندوق انکشافی عربستان از اهمیت پروژه و تأثیرات آن بر معارف مطلع است با در نظرداشت شرایط ذکرشده، تصمیم به اعطای قرضه ۵۰ میلیون دالری، برای ساخت و تجهیز صد باب مکتب در نقاط مختلف کشور گرفت.
کد مطلب: 91568
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل