وزارت فرهنگ: حدود ۳۰۰ آبده تاریخی در معرض نابودی قرار دارد

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بر اساس یک بررسی تازه ۵ هزار آبدهٔ تاریخی در سراسر کشور شناسایی شده و حدود ۳۰۰ آبده هم در معرض نابودی قرار دارند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ جدی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۳
وزارت فرهنگ: حدود ۳۰۰ آبده تاریخی در معرض نابودی قرار دارد
وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بر اساس یک بررسی تازه ۵ هزار آبدهٔ تاریخی در سراسر کشور شناسایی شده و حدود ۳۰۰ آبده هم در معرض نابودی قرار دارند.
«حسینه صافی» سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که این سروی اخیراً بر اساس حکم رئیس حکومت وحدت ملی به منظور شناخت وضعیت آبدات تاریخی راه‌اندازی شده بود.
بانو صافی گفت که بر اساس این سروی ۵ هزار آبده تاریخی درسراسر کشور شناسایی شده که از این میان یک هزار و ۷۷۰ آبده تاریخی در فهرست این وزارت ثبت شده‌است.
وی افزود که از این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ توانسته ۷۱۱ آبده تاریخی را نام‌گذاری و لوحه‌گذاری کند و تعداد ۲۹۰ آبده نیز از سوی این وزارت و موسسات بین‌المللی ترمیم شده‌اند.
همزمان، محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر این وزارت گفت که بیش از ۷۰ درصد از ترمیمات اساسی آبدات تاریخی در ۱۸ سال اخیر در دوره حکومت وحدت ملی صورت گرفته‌است.
وی تخصیص بودجه مشخص برای ترمیم آبدات تاریخی در پنج سال گذشته را زمینه‌ساز این پیشرفت خواند و افزود که برای سال مالی پیشرو نیز ۱۶۹ میلیون افغانی برای ترمیم آبدات تاریخی اختصاص داده شده‌است.
کمتر از ۳۰۰ آبده تاریخی از میان ۵ هزار آبده درحالی ترمیم شده‌اند که بخش عمده‌ای از آبدات تاریخی افغانستان در معرض نابودی قرار دارند.
کد مطلب: 91533
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل