​وزیر عدلیه از تدوین مقررهٔ استرداد دارایی‌های غیرقانونی مقام‌های دولتی خبر داد

وزیر عدلیه می‌گوید که پیش‌نویس مقررهٔ «استرداد دارایی‌های غیرقانونی» را آماده کرده و قرار است براساس آن، دارایی‌های غیرقانونی کارمندان دولت بازپس گرفته شود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۹
​وزیر عدلیه از تدوین مقررهٔ استرداد دارایی‌های غیرقانونی مقام‌های دولتی خبر داد
وزیر عدلیه می‌گوید که پیش‌نویس مقررهٔ «استرداد دارایی‌های غیرقانونی» را آماده کرده و قرار است براساس آن، دارایی‌های غیرقانونی کارمندان دولت بازپس گرفته شود.
عبدالبصیر انو، وزیر دیروز (دوشنبه ۲۵ قوس/آذر) در یک نشست خبری در کابل گفت که در کنار این مقرره، پیش‌نویس ۷۴ سند تقنینی در جریان امسال طی مراحل شده‌است.
انور قانون کار، تابعیت، پناهنده‌گی، تنظیم ملکیت‌های وقفی، صدور قباله‌ها، جبران خسارت، حقوق بازمانده‌گان شهداء و مهمتر از همه، مقررهٔ اعادهٔ دارایی‌های غیرقانونی را مهمترین اسناد تقنینی خواند که در جریان امسال تهیه شده‌است.
وی با اشاره به تهیهٔ پیش‌نویس مقررهٔ اعادهٔ دارایی‌های غیرقانونی گفت که این سندِ مهم تقنینی یکی از گام‌های مهم حکومت برای ایجاد بستر مساعد قانونی در مبارزه با فساد برشمرده می‌شود و هم‌اکنون در شورای ملی آماده تصویب است.
وزیر عدلیه افزود که تصویب این مقرره، زمینه را برای بازپس‌گیری دارایی‌های دولتی که به شکل غیرقانونی در اختیار افراد قرار گرفته‌اند مساعد می‌کند.
اما آقای انور خاطر نشان کرد که براساس مواد پیش‌نویس این مقرره، دارایی‌های یادشده تنها در صورتی به جمع اموال دولتی برگشت خواهد کرد که محاکم در این خصوص فیصله کنند.
کد مطلب: 91467
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل