​دیده‌بان شفافیت افغانستان: هنوز هم در جامعه فقر حاکم است

سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان از مبارزه حکومت در زمینه فساد اداری اظهار ناراضی کرد و گفت که هرچند حکومت در زمینه قانون مبارزه علیه فساد اداری، تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و تأسیس مرکز خاص عدلی و قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گام‌هایی برداشته، اما با آن‌هم این اقدامات کافی نبوده‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۹
​دیده‌بان شفافیت افغانستان: هنوز هم در جامعه فقر حاکم است
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان از مبارزه حکومت در زمینه فساد اداری اظهار ناراضی کرد و گفت که هرچند حکومت در زمینه قانون مبارزه علیه فساد اداری، تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و تأسیس مرکز خاص عدلی و قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گام‌هایی برداشته، اما با آن‌هم این اقدامات کافی نبوده‌است.
وی گفت که در ۱۸ سال گذشته بیش از میلیاردها دالر از سوی جامعه جهانی کمک شده‌است، اما به دلیل موجودیت فساد، هنوز هم در جامعه فقر حاکم است.
رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان تصریح کرد که فساد اداری روی وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور اثرهای ناگواری داشته‌است.
به گفته وی اکنون وضعیت اقتصادی کشور رو به رکود و وضعیت امنیتی نیز رو به خراب شدن است.
افضلی از ایجاد نشدن کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری انتقاد کرد و گفت که بر اساس قانون مبارزه علیه فساد اداری که در سال گذشته تصویب شد، حکومت می‌بایست کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را در جریان چند ماه محدود ایجاد می‌کرد.
به گفته وی اما حکومت با گذشت یک سال موفق به ایجاد این کمیسیون نشده‌است.
از سویی هم افضلی دلیل ایجاد نشدن کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را مخالف شماری از افراد و نهاد دانست.
وی گفت، شماری از افراد که از وضعیت به نفع‌شان استفاده کنند مانع ایجاد این کمیسیون می‌شوند.
سید اکرام افضلی هشدار داد که نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان اجازه مخالفت به آنان را نخواهد داد.
کد مطلب: 91383
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل