​احمدولی مسعود: نه تعریفی از دوست داریم و نه از دشمن / برای دست یافتن به صلح نخبگان سیاسی باید متحد شوند

مسعود گفت: جهان ما را به چشم یک دولت – ملت نمی‌بیند. افتضاح انتخابات را ببینید. پیش از انتخابات همه میان برزخ صلح و انتخابات سرگردان بودیم و منتظر بودیم که کدامش را دیگران برای‌ما هدایت می‌دهند و دیدیم که سرانجام چگونه دو ارزش ملی و دو فرصت به دو کابوس مبدل گردید.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۲
​احمدولی مسعود: نه تعریفی از دوست داریم و نه از دشمن / برای دست یافتن به صلح نخبگان سیاسی باید متحد شوند
«احمدولی مسعود» رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روز گذشته در نشست «صلح و ارایهٔ طرح حل اساسی بحران جاری کشور» گفت: بیست سال نقشهٔ راه را اشتباه رفتند و متأسفانه امروز نسبت به هر زمان دیگر جنگ شدیدتر و صلح دورتر شده‌است.
مسعود در ادامهٔ سخنان خود در این نشست گفت: هنوز در ذهنیت، درون و در میان خود به صلح نرسیده‌ایم. متأسفانه از دایرهٔ فکر شخص، قوم، گروه و …. فراتر نرفته‌ایم و از ذهنیت انحصار، استبداد، تبعیض و تفوق‌طلبی بیرون نشده‌ایم.
به گفتهٔ این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: نه تعریفی از دوست داریم و نه از دشمن. نه از امنیت نه از صلح، نه از منافع ملی نه از دولت، از هیچ مولفهٔ ملی و ارزش سیاسی هیچ تعریفی نداریم.
به باور احمدولی مسعود، برای دست یافتن به صلح باید نخبگان سیاسی افغانستان با هم متحد شوند.
وی افزود: «صلح را اول از بین خود شروع کنیم. ذهنیت خود را به خاطر صلح باید آماده بسازیم. نقشه‌ای را که بیست سال پیش، رویش کار کردیم و کار نداد و جنگ‌ها شدیدتر شد، باید روی یک نقشه جدید کار کنیم.»
مسعود می‌افزاید که برای دست یافتن به صلح همچنین باید «حکومت ملی» شکل بگیرد تا بتواند یک اجماع داخلی را برای صلح شکل دهد.
وی افزود: «ما سرگردان در میدان بازی استراتژیک دیگران پرسه می‌زنیم. هر یک می‌خواهد بازیگر بیرونی را به حمایت ذهنیت و نقشهٔ راه خود داشته باشد؛ اما تا هنوز جهان ما را شایستهٔ صلح نمی‌شمارند، فقط در مقیاس چوب سوخت و ابزار خشن بازی استراتژیک بازیگران می‌دانند».
مسعود گفت: جهان ما را به چشم یک دولت – ملت نمی‌بیند. افتضاح انتخابات را ببینید. پیش از انتخابات همه میان برزخ صلح و انتخابات سرگردان بودیم و منتظر بودیم که کدامش را دیگران برای‌ما هدایت می‌دهند و دیدیم که سرانجام چگونه دو ارزش ملی و دو فرصت به دو کابوس مبدل گردید.
وی تصریح کرد: پس ما به نقشهٔ نو، تفکر نو، ذهنیت نو، دولت نو، برنامهٔ نو، تعریف نو، کاملاً به یک فصل هم‌فکری و همگرایی نو ضرورت داریم تا با ایجاد یک تهداب اساسی از آدرس اقتدار ملی به مسایل صلح و جنگ بپردازیم.
کد مطلب: 91307
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل