آمار رأی‌دهندگان ۸۵ درصد محلات رأی‌دهی منتشر شد

کمیسیون مستقل انتخابات آمار آرای ثبت شده در سرور مرکزی را که از طریق دستگاه بایومتریک پروسس شده است، اعلام کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۳
آمار رأی‌دهندگان ۸۵ درصد محلات رأی‌دهی منتشر شد
کمیسیون مستقل انتخابات آمار آرای ثبت شده در سرور مرکزی را که از طریق دستگاه بایومتریک پروسس شده است، اعلام کرد.
«رحیمه ظریفی»، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته (دوشنبه ۲۲ میزان) در یک نشست خبری گفت که تاکنون از ۲۲ هزار و ۵۸۸ محل، یک میلیون ۷۳۷ هزار و ۷۸ رأی بایومتریک شده به سرور مرکزی منتقل شده‌است. همچنین آرای بیش از سه هزار محل دیگر باقی مانده‌است و در حال پروسس است. آمار اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نهایی نیست و قابل تغییر است.
پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات آمار تخمینی اشتراک‌کنندگان انتخابات ششم میزان را نزدیک به ۲.۷ میلیون اعلام کرده بود.
طبق اعلام کمیسیون مستقل انتخابات شمار رأی‌دهندگان در ۸۵ درصد محلات رأی‌دهی در ۲۹ ولایت کشور به شرح زیر آمده است:
 
ولایت تعداد مراکز مراکز باز مراکز دارای رای دهنده مراکز بدون رای دهنده تعداد محلات محلات دارای رای تعداد آرا
ارزگان ۳۲ ۳۰ ۲۹ ۱ ۲۰۰ ۱۳۲ ۶۱۲۶
بادغیس ۷۶ ۳۹ ۳۹ ۰ ۳۳۵ ۱۶۱ ۹۴۳۸
بامیان ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ ۱ ۶۴۹ ۶۲۲ ۸۱۵۰۲
بدخشان ۲۷۶ ۲۳۶ ۲۳۶ ۰ ۱۰۹۳ ۸۹۴ ۶۶۹۷۹
بغلان ۲۱۶ ۱۴۶ ۱۴۶ ۰ ۱۲۹۵ ۵۹۶ ۲۸۶۳۴
بلخ ۲۸۲ ۱۵۸ ۱۵۵ ۳ ۱۴۶۷ ۹۳۶ ۷۱۱۹۸
پروان ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۳   ۷۰۴ ۶۳۷ ۳۱۳۲۷
پکتیا ۱۹۴ ۱۵۹ ۱۵۵ ۴ ۱۱۹۴ ۶۵۳ ۳۶۸۲۷
پکتیکا ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۴۱ ۲۴ ۷۷۳ ۶۳۱ ۲۷۴۱۷
پنجشیر ۹۶ ۹۶ ۹۶ ۰ ۲۹۵ ۲۸۴ ۱۸۴۲۷
تخار ۲۲۹ ۱۶۹ ۱۴۹ ۲۰ ۱۰۲۶ ۷۶۷ ۵۹۵۲۰
جوزجان ۶۲ ۵۴ ۵۳ ۱ ۳۲۲ ۲۸۸ ۳۶۰۹۸
خوست ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۵ ۰ ۸۳۵ ۷۲۲ ۷۳۲۱۷
دایکندی ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۲ ۰ ۶۵۸ ۶۱۵ ۹۳۶۹۲
زابل ۴۳ ۳۵ ۳۵ ۰ ۲۱۳ ۱۶۶ ۱۰۶۴۸
سرپل ۸۲ ۶۵ ۶۴ ۱ ۴۳۶ ۳۵۶ ۳۳۳۷۱
سمنگان ۹۹ ۷۶ ۷۲ ۴ ۴۵۷ ۳۶۱ ۳۷۲۹۸
غزنی ۲۳۳ ۲۳۲ ۱۳۶ ۹۶ ۸۲۸ ۵۲۰ ۴۲۱۲۵
غور ۱۸۱ ۱۰۹ ۱۰۱ ۸ ۷۹۸ ۴۴۷ ۵۱۸۷۹
فاریاب ۱۰۹ ۵۹ ۵۸ ۱ ۶۵۵ ۳۲۷ ۲۵۵۹۳
فراه ۵۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۲۶ ۱۹۲ ۱۱۲۴۴
کابل ۵۵۸ ۵۵۷ ۵۵۴ ۳ ۴۷۷۷ ۴۲۷۶ ۳۴۴۴۲۷
کاپیسا ۸۰ ۷۸ ۷۷ ۱ ۴۸۱ ۳۵۲ ۱۲۵۹۶
کندز ۹۸ ۶۲ ۵۹ ۳ ۵۸۱ ۳۶۰ ۱۲۳۲۰
کندهار ۱۷۴ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱ ۱۵۸۴ ۱۱۶۶ ۵۴۳۸۰
کنرها ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۰ ۵۸۶ ۵۶۶ ۶۳۹۲۵
لغمان ۷۹ ۶۸ ۶۴ ۴ ۵۱۳ ۴۴۱ ۲۵۶۸۷
لوگر ۳۴ ۳۳ ۳۰ ۳ ۳۱۰ ۲۳۶ ۱۲۳۶۷
ننگرهار ۳۹۵ ۳۹۴ ۳۹۱ ۳ ۲۵۳۴ ۱۹۴۱ ۱۶۹۰۱۲
نورستان ۵۴ ۲۹ ۲۹ ۰ ۲۸۶ ۱۰۸ ۱۰۰۱۶
نیمروز ۵۰ ۵۰ ۴۹ ۱ ۲۸۴ ۲۴۷ ۹۵۵۳
هرات ۳۰۰ ۲۵۳ ۲۲۰ ۳۳ ۱۷۳۸ ۱۴۵۷ ۱۱۳۵۷۶
هلمند ۹۷ ۹۷ ۹۷ ۰ ۹۳۷ ۸۲۷ ۳۶۷۶۰
وردک ۱۰۶ ۸۴ ۶۴ ۲۰ ۵۱۶ ۲۵۴ ۱۹۸۷۲
مجموعه ۵۳۷۳ ۴۶۶۹ ۴۳۸۴ ۲۸۵ ۲۹۵۸۶ ۲۲۵۸۸ ۱۷۳۷۰۷۸
در مجموع از ۲۲ هزار ۵۸۸ محل رأی‌دهی در مجموع یک میلیون ۷۳۷ هزار ۷۸ پروسس شده است. بیش‌تر از ۳ هزار ۹۰۰ محل رأی‌دهی باقی مانده و تحت پروسس است.
این در حالی است که ۲۹ هزار ۵۸۶ محل رأی‌دهی در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده است. از این میان در ۲۶ هزار ۵۶۸ محل رأی‌دهی انتخابات برگزار شده است. همچنین در این دور انتخابات در ۳ هزار ۱۸ محل دیگر به دلیل مسدود بودن، انتخابات برگزار نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان امسال برگزار شد. در این دور انتخابات نزدیک به ۲ میلون ۷۰۰ هزار تن شرکت کرده بودند. قرار است که نتیجه ابتدایی انتخابات در ۲۷ میزان و نتیجه‌ی نهایی آن در شانزدهم عقرب اعلام شود.
کد مطلب: 91002
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل