​کمیسیون شکایات: آرای شماری از مراکز رأی‌دهی بازشماری می‌شود

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعلام کرد که احتمال دارد آرای برخی از مراکز رأی‌دهی در شماری از ولایت‌ها قرنطین و بازشماری شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۹
​کمیسیون شکایات: آرای شماری از مراکز رأی‌دهی بازشماری می‌شود
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعلام کرد که احتمال دارد آرای برخی از مراکز رأی‌دهی در شماری از ولایت‌ها قرنطین و بازشماری شود.
«محمدرضا فیاض»، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، روز یک‌شنبه (۱۴ میزان) به رسانه‌ها گفت که پس از ثبت ۴ هزار و ۵۱۲ شکایت در پیوند به انتخابات ششم میزان، دفاتر ولایتی این کمیسیون وارد مرحله کار روی بررسی این شکایت‌ها شده و آن را به ۳۳ کتگوری دسته‌بندی کرده‌اند.
فیاض افزود که امکان دارد آرای شماری از مراکز رأی‌دهی در برخی از ولایت‌ها به دلیل وجود شکایات و احتمال تقلب، قرنطین و سپس بازشماری شود.
معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که این ولایت‌ها شامل هلمند، فراه، کابل، پکتیا، بلخ، سرپل، پروان و هرات می‌شود.
وی همچنین احتمال داد که دامنه تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی دربارهٔ بازشماری و قرنطین آرای مراکز رأی‌دهی، فراتر از این ولایت‌ها برود.
از سوی دیگر محمدرضا فیاض می‌گوید که برخی از دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات با کمیسیون شکایات انتخاباتی در قسمت بازشمای آرا همکاری نمی‌کنند.
کد مطلب: 90945
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل