نمایندگان مهاجرین از زحمات مدیر امور مهاجرین قونسلگری مشهد قدردانی کردند

شماری از مسئولین موسسات آموزشی، مذهبی، رسانه ای، اجتماعی، معلمان، فرهنگیان و دانشگاهیان به نمایندگی از ۳۶ مجموعه مهاجرین سادات ساکن مشهد روز دوشنبه مورخ ۱۴ اسد در قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان حاضر شده و انتصاب جنرال قونسل جدید را به وی تبریک گفتند و از فعالیت‌های اتشه امور مهاجرین تقدیر و تشکل نمودند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۵
نمایندگان مهاجرین از زحمات مدیر امور مهاجرین قونسلگری مشهد قدردانی کردند
شماری از مسئولین موسسات آموزشی، مذهبی، رسانه ای، اجتماعی، معلمان، فرهنگیان و دانشگاهیان به نمایندگی از ۳۶ مجموعه مهاجرین سادات ساکن مشهد روز دوشنبه مورخ ۱۴ اسد در قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان حاضر شده و انتصاب جنرال قونسل جدید را به وی تبریک گفتند و از فعالیت‌های اتشه امور مهاجرین تقدیر و تشکل نمودند.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام موسوی نجفی استاد حوزه علمیه، به نمایندگی از جمع حاضر انتصاب جنرال قونسل، عبدالجابر انصار را به وی تبریک گفت و به معرفی جمع حاضر پرداخت و در ادامه خواهان سهولت در امور اداری مراجعین به قونسلگری مشهد گردیدند.
این استاد حوزه علمیه در ادامه از زحمات و فعالیت‌های سید اسدالله حیدری اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان مشهد تقدیر و تشکر نمودند.
در ادامه سید محمدنقی موسوی، نویسنده و پژوهشگر مهاجر به نمایندگی از تشکل‌های حاضر به ایراد سخن پرداخت و ضمن تبریک انتصاب جنرال قونسل، صد مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان را نیز به وی تبریک گفت.
آقای موسوی در ادامه بیان داشت: علی‌رغم اینکه عده ای از حکومت وحدت ملی انتقاداتی دارند؛ نباید از عملکرد مثبت دولت وحدت ملی در عرصه‌های اقتصادی و خودکفایی ملی و بها دادان به نیروهای جوان و متخصص غافل ماند و کارکردهای مثبت حکومت را نادیده گرفت.
این نویسنده مهاجر در ادامه خواهان خدمات دهی هر چه بهتر جنرال قونسلگری به تمامی مهاجرین بدون وابستگی‌های مذهبی، قومی، لسانی خدمات در شان شهروند افغان گردیدند.
در ادامه عبدالجابر انصار جنرال قونسل، قونسلگری افغانستان در مشهد از تشریف آوری جمع حاضر تقدیر و تشکر نمود و خیر مقدم عرض نمود.
جنرال قونسل در ادامه بیان داشت خدمات دهی جنرال قونسلگری به مراجعین از روی وظیفه است نه لطف بلکه وظیفه قونسلگری است که به تمامی مراجعین خدمات دهی نماید و هیچ مراجعه کننده ای نباید ناامید از این اداره خارج شود.
در پایان با اهدای تحفه به جنرال قونسل، محترم عبدالجابر انصار و لوح تقدیر به سید اسدالله حیدری از زحمات اتشه امور مهاجرین تقدیر و تشکر به عمل آمد.
کد مطلب: 90581
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل