​مطبعه اسناد مصون با هزینه ۵٫۶ میلیارد افغانی ساخته می‌شود

سنگ تهداب پروژهٔ مطبعهٔ اسناد مصون افغانستان توسط ادارهٔ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری با هزینه حدود ۵٫۶ میلیارد افغانی گذشته شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۴
​مطبعه اسناد مصون با هزینه ۵٫۶ میلیارد افغانی ساخته می‌شود
سنگ تهداب پروژهٔ مطبعهٔ اسناد مصون افغانستان توسط ادارهٔ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری با هزینه حدود ۵٫۶ میلیارد افغانی گذشته شد.
وزارت مالیه می‌گوید که ارزش ماشینری و وسایل تخنیکی و کاری این مطبه در حدود یک میلیارد و پنجصد میلیون افغانی است که ظرفیت چاپ دوازده هزار ورق A4 را در ساعت دارد.
همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه هنگام گذاشتن سنگ تهداب این مطبعه، گفت: با تطبیق این پروژه تغییرات عمیق و گسترده در پروسه‌های اسناد ادارات دولتی به خصوص وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه، اقتصاد، امنیت و جمع‌آوری عواید ملی خواهد گذاشت.
آقای قیومی افزود که آغاز فعالیت این پروژه به معنای خودکفایی افغانستان در قسمت صنعت طباعت است که به موجب آن چاپ هر نوع اسناد مصون بهادار در داخل کشور میسر می‌شود، همچنان با تطبیق این پروژه ضمن فراهم شدن عواید، سالانه حدود یک میلیارد افغانی از فرار ارز نیز جلوگیری خواهد شد.
این پروژه قرار است در مدت ۱۸ ماه با همکاری مالی کشور آلمان تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.
در این مطبعه؛ پول افغانی به موافقه افغانستان بانک، پاسپورت، تذکرهٔ تابعیت، کارت هویت کارکنان دولت، اسناد تعلیمی و تحصیلی مؤسسات تحصیلات عالی، عمومی و اختصاصی دولتی و خصوصی، کارت حمل و نگهداری سلاح، جواز سیر وسایط نقلیه و جواز رانندگی، کارت تولد، وثایق محاکم، جوازهای فعالیت و اجازه‌نامه‌ها، کارت وسایط نقلیه دولتی، اسناد اجازه عبور وسایط نقلیه از سرحدات، انواع ستیکر (تکت پستی، ویزه و امثال آن)، اسناد رأی دهی به موافقهٔ کمیسیون انتخابات و سایر اسناد مهم را که دولت تشخصیص کند، چاپ خواهد شد.
محمد فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در این مراسم حضور داشت، گفت: «پروژهٔ مطبعهٔ اسناد مصون افغانستان یک پروژه بزرگ ملی و تاریخی است که افتتاح آن را یک گام بزرگ در راستای خودکفایی افغانستان جهت چاپ اسناد مصون و بهادار می‌دانیم. مطبعهٔ اسناد مصون ما را از وابستگی به سایر کشورها بی‌نیاز می‌کند. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز شامل بخشی این پروژه بوده و بخشی از کارهای مربوطه را به پیش می‌برد.» گفتنی است که در حال حاضر اکثر اسناد مصون کشور در خارج از کشور چاپ می‌شود. سال گذشته حدود ۱۰ میلیون کاغذ رای چاپ کرد که هزینه‌های هنگفتی برای دولت داشت. اکنون پاسپورت و سایر اسناد مصون کشور نیز در خارج از کشور چاپ می‌شود.
کد مطلب: 90418
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل