۳۷ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شدند

۳۷ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، از سوی محاکم ابتدائیه و استیناف، از ۱۳ ماه الی ۱۱ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۰
۳۷ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شدند
۳۷ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، از سوی محاکم ابتدائیه و استیناف، از ۱۳ ماه الی ۱۱ سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
در خبرنامهٔ مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر که دیروز (سه شنبه ۱۱ سرطان) منتشر شده، آمده‌است که این افراد، طی یک هفتهٔ گذشته در پیوند به ۲۶قضیه جرایم قاچاق مسکرات و موادمخدر؛ از سوی محکمه ابتدائیه و استیناف این مرکز، محکوم به مجازات شده‌اند.
منبع نوشته‌است که این افراد، توسط ارگان‌های کشفی و امنیتی، در ارتباط به قاچاق بیش از ۳کیلوگرام هیرویین، بیش از ۲۸۳ کیلوگرام مورفین، بیش از ۱۱۴۴ کیلوگرام تریاک، بیش از یک کیلوگرام مت امفتامین (شیشه)، بیش از ۱۱۳۷ کیلوگرام چرس، و ۷۵ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد ازنقاط مختلف کشوربازداشت شده بودند.
به نقل ازخبرنامه؛ افراد بازداشت شده با دوسیه‌های نسبتی شان، غرض تعقیب عدلی وقضایی به این مرکز ارسال شده بودند که پس ازتحقیق واقامه دعوی توسط څارنوالان موظف، ازجانب محاکم این مرکز، درمورد شان اصدارحکم صورت گرفته‌است. در ادامه خبرنامه آمده‌است که ازجملهٔ بازداشت شده گان ۷ تن به شمول ۱ خانم، افرادی اند که می‌خواستند مواد مخدر از نوع هیرویین را با استفاده ازشیوه‌های جاسازی در بطن وبکس‌های سفری، از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، به کشورهندوستان انتقال دهند که از سوی ارگان‌های کشفی وامنیتی و څارنوال موظف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و موادمخدر شناسائی و بازداشت شده بود.
این درحالی است که طی دوهفته قبل، تعداد ۲۲ تن در پیوند به ۱۷ قضیه جرایم قاچاق مسکرات ومواد مخدر، از جانب محاکم ابتدائیه و استیناف مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر، طی جلسات علنی به حبس‌های مختلف تنفیذی محکوم به مجازات شده بودند.
کد مطلب: 90416
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل