رقیه نایل: در بین زنان در پارلمان اتحاد و اتفاق ایجاد شده‌است

11 سرطان 1398 ساعت 10:29

عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، زنان در کرسی معاونیت، منشی و نایب منشی نامزد بودند که در انتخابات کرسی معاونیت رأی نگرفتند، اما انتخابات نایب منشی به دور دو رفته و نتیجه آن فردا (امروز) مشخص خواهد شد.


در پی رأی نیاوردن زنان در انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان شماری از تحلیلگران معتقدند زنان هنوز هم از یک اتحاد و اتفاق واحد برخوردار نیستند تا بتوانند یک نامزد مستقل برای کرسی‌های هیئت اداری مجلس پیشنهاد کنند.
با این حال «رقیه نایل» عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، زنان در کرسی معاونیت، منشی و نایب منشی نامزد بودند که در انتخابات کرسی معاونیت رأی نگرفتند، اما انتخابات نایب منشی به دور دو رفته و نتیجه آن فردا (امروز) مشخص خواهد شد.
به گفتهٔ بانو نایل، این دیدگاه که زنان نمی‌توانند در کرسی پارلمان یا معاونیت رقابت کنند، اشتباه است، زیرا خودم برای یکی از این کرسی‌ها کاندیدا بودم و رأی بلندتر از مردها را کسب کردم.
وی افزود، زنان برای کسب کرسی پارلمان یا معاونیت آن مشکلات دارند، اما وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده و در بین زنان در پارلمان یک اتحاد و اتفاق ایجاد شده و هم‌آهنگی بین شان به وجود آمده‌است.


کد مطلب: 90407

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90407/رقیه-نایل-بین-زنان-پارلمان-اتحاد-اتفاق-ایجاد-شده-است

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com