​وزارت کار و امور اجتماعی ۱۳ تفاهمنامه برای بهبود وضعیت کودکان یتیم به امضا رساند

9 سرطان 1398 ساعت 12:38

وزارت کار و امور اجتماعی، سیزده تفاهمنامه را به ارزش بیشتر از ۶۳ میلیون افغانی در عرصه خدمات به کودکان یتیم و آسیب‌پذیر به امضا رساند.


وزارت کار و امور اجتماعی، سیزده تفاهمنامه را به ارزش بیشتر از ۶۳ میلیون افغانی در عرصه خدمات به کودکان یتیم و آسیب‌پذیر به امضا رساند.
سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، روز شنبه ۸ سرطان هنگام امضای این تفاهمنامه‌ها، گفت که هدف اساسی این تفاهمنامه، انسجام و هماهنگی بهتر امور بین وزارت کار و امور اجتماعی و نهادهای مسئول و ارایه خدمات بهتر به این قشر آسیب‌پذیر جامعه است.
آقای سادات افزود که وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان یک نهاد مسئول همیشه در تلاش است تا برای کودکان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست زمینه بهتر آموزش و پرورش را مهیا کند.
او همچنان در مورد تفاهمنامه با بانک ملی گفت که برای کودکان پرورشگاه‌ها حساب بانکی ایجاد می‌شود تا بعد از این کمک‌هایی که به کودکان بی‌سرپرست پرورشگاه‌ها صورت می‌گیرد، در حساب‌های بانکی‌شان جمع شده و بعد از هژده سالگی که از پرورشگاه به جامعه تقدیم می‌شود، به خاطر امرار معیشت برای‌شان تحویل داده می‌شود.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی از رسانه‌ها خواست تا برای آگاهی دهی بهتر در مورد این گروه از کودکان همکاری کنند تا تاجرتم و مؤسسات تشویق شده و برای اطفال بی سرپرست و بی بضاعت کمک و همکاری بیشتر کنند.
سید انور سادات از تمام مسؤلین مؤسسات نیز خواست تا طبق تفاهمنامه به کودکان بی سرپرست پرورشگاه‌ها خدمات بهتر و لازم ارایه کنند.
گفتنی است که اکنون در کشور ۶۷ پرورشگاه دولتی و خصوصی فعالیت دارد که در حدود ده هزار کودک بی‌سرپرست در ان نگهداری و پرورش می‌شوند.
بر اساس آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک کار در سراسر کشور وجود دارند که اکثر این کودکان، بی‌سرپرست هستند. این وزارت همچنین می‌گوید که بیش از سه میلیون کودک در کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
هر چند آماری دقیقی از جمعیت کشور نیست، اما بر اساس گفته می‌شود که حدود ۳۰ میلیون تن در کشور زندگی می‌کنند که از این میان ۱۲ میلیون تن آنان در سنین بین ۵ الی ۱۹ سال قرار دارند.


کد مطلب: 90381

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90381/وزارت-کار-امور-اجتماعی-۱۳-تفاهمنامه-بهبود-وضعیت-کودکان-یتیم-امضا-رساند

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com