سرور دانش: امام ابوحنیفه هیچ‌ یک از اهل قبله را تکفیر نمی‌کرد

30 جوزا 1398 ساعت 10:50

معاون دوم ریاست جمهوری، در نخستین سمپوزیم بین‌المللی امام ابوحنیفه، گفت که فقه امام ابوحنیفه نسبت به اکثر مذاهب فقهی موجود از غنا و گستردگی خاصی برخوردار است.


سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، در نخستین سمپوزیم بین‌المللی امام ابوحنیفه، گفت که فقه امام ابوحنیفه نسبت به اکثر مذاهب فقهی موجود از غنا و گستردگی خاصی برخوردار است.
دانش، روز چهارشنبه (۲۹ جوزا) در این هم‌اندیشی، با اشاره به زندگی امام ابوحنیفه، غنا و گستردگی فقه حنفی، تسامح و رواداری، آزادی اراده فردی، عدل‌گرایی و خردگرایی را از ویژگی‌های اساسی فقه و کلام حنفی عنوان کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری افزود که امام ابوحنیفه در فقه خود براساس شرایط زمان، مکان و مقتضیات عرف و نیازهای مسلمانان به تئوری‌سازی و فرضیه‌سازی پرداخت و به همین جهت است که فقه حنفی مانند فقه امامیه در همه ابواب فقهی دارای فروعات گسترده و مسایل بسیار زیاد و متنوع است و نوآوری‌های زیادی دارد.
دانش تأکید کرد که افراطیتی که امروز به نام داعش و همفکران آن ظهور کرده، دشمن سرسخت افکار و سیرهٔ امام ابوحنیفه و فقه حنفی است.
وی گفت که امام ابوحنیفه از افراطیت پرهیز می‌کرد و هیچ‌یک از اهل قبله را تکفیر نمی‌کرد ولی تندروان امروز نه تنها غیر از خود را تکفیر که مهدورالدم و واجب‌القتل می‌دانند و به همین دلیل به کشتار و ترور فقها و مردم می‌پردازند.
معاون رئیس‌جمهور گفت که امروز برای همگان به اثبات رسیده که هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح منطقه‌ای و ملی برای تحقق صلح اتفاق نظر وجود دارد و دولت افغانستان تاکنون در کمال حسن نیت از هر اقدام اعتمادسازی کار گرفته‌است، تنها گروه طالبان است که حتی حاضر به گفتگوی مستقیم نیست و به کشتن مردم بی‌گناه اصرار می‌ورزند.
دانش علاوه کرد که در چنین حالتی حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی و دفاعی مکلف هستند که از حاکمیت ملی، جان و اموال مردم دفاع کنند.
وی تأکید کرد که وظیفه همه مسلمانان و مخصوصاً علمای حنفی است که با این موج دین برانداز و ضد مذاهب فقهی مبارزه کنند.
آقای دانش گفت که گروه طالبان که خود را پیرو امام ابوحنیفه می‌خوانند باید جواب بدهند که در کجایی آموزه‌های امام ابوحنیفه جنگ و کشتن و تخریب اموال عمومی اجازه داده شده‌است؟
در این سمپوزیم بین‌المللی، مهمانانی از پانزده کشور اسلامی، اعضای کابینه افغانستان و علمای دینی حضور داشتند.


کد مطلب: 90335

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90335/سرور-دانش-امام-ابوحنیفه-هیچ-یک-اهل-قبله-تکفیر-نمی-کرد

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com