رییس جمهور دلقک

29 جوزا 1398 ساعت 16:26

در رویکرد سیاست های ماکیاولی استاد است و اینک دست همه حریفان و حتی متحدان انتخاباتی گذشته خود را از پشت بسته و طعمه را از چنگ و دندان دیگران ربوده است.


اشرف غنی احمدزی نه تنها یک رییس جمهور دلقک است که نه تعادل روانی دارد و نه تعادل جسمی؛ بلکه در رویکرد سیاست های ماکیاولی استاد است و اینک دست همه حریفان و حتی متحدان انتخاباتی گذشته خود را از پشت بسته و طعمه را از چنگ و دندان دیگران ربوده است. او یک بیمار مکار است. مکر را از روباه دزدیده، تملق را در گدایی کردن از گربه عاریه گرفته، درنده خویی را از کفتار که شکار دیگران را برباید و بقاپد و حتی بر همخون خویش هم گاهی که گرسنه باشد رحم نکند.  
Hasan Rezaee 


کد مطلب: 90329

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90329/رییس-جمهور-دلقک

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com