دیدارهای اشرف غنی با مقامات بریتانیا؛ از صدراعظم تا وزیر توسعه بین‌المللی

ریاست جمهوری افغانستان، در سفر دو روزه خود به بریتانیا، با مقامات عالی‌رتبه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۵
دیدارهای اشرف غنی با مقامات بریتانیا؛ از صدراعظم تا وزیر توسعه بین‌المللی
به گزارش پیام آفتاب، اشرف غنی در سفر دو روزه خود به بریتانیا با صدر اعظم بریتانیا، مشاور امنیت ملی بریتانیا، وزیر دفاع بریتانیا و برخی مقامات دیگر این کشور دیدار و گفتگو نمود. در این دیدارها در مورد مسائل مهمی همچون صلح، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، مبارزه با تروریزم بین‌المللی و انکشاف و کمک‌های بشر دوستانه مطرح گردید.
دیدار با ترزا می صدر اعظم بریتانیا
محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با خانم ترزامی صدر اعظم بریتانیا، در رابطه به پروسۀ صلح، انتخابات ریاست‌جمهوری و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث نمودند.
رئیس‌جمهور غنی از همکاری‌های دوامدار حکومت بریتانیا برای افغانستان ابراز امتنان نمود و گفت که نقش حکومت بریتانیا در ایجاد اجماع منطقوی در رابطه به پروسه صلح افغانستان مهم و ارزنده می باشد.
رئیس‌جمهور افزود که انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در زمان معین آن به‌گونۀ شفاف برگزار می‌گردد.
 خانم ترزامی ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور افغانستان، گفت که کشورش برعلاوۀ پیشتبانی از پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها، برای ایجاد اجماع منطقوی در رابطه به صلح افغانستان تلاش و از آن حمایت می‌کند.
وی افزود که حکومت بریتانیا از برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در افغانستان حمایت می کنند و همچنان به همکاری و تعهداتش برای نیروهای امنیتی و دفاعی ادامه خواهد داد.

دیدار با ​مارک سیدویل مشاور امنیت ملی بریتانیا
در این دیدار هردو جانب روی مسایل امنیتی منطقه، پروسۀ صلح افغانستان و مبارزه با تروریزم بین‌المللی بحث نمودند.
مارک سیدویل از تلاش‌های رئیس‌جمهور غنی به‌خاطر رسیدن به صلح دائمی و مبارزه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر تروریزم بین‌المللی، قدردانی نمود. وی همچنان افزود که کشورش به همکاری‌ها در عرصۀ مبارزه با تروریزم با افغانستان ادامه خواهد داد.
در مقابل، رئیس‌جمهور غنی از همکاری‌های بریتانیا به افغانستان ابراز امتنان نمود و افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در خط نخست مبارزه با تروریزم قرار دارند و با قهرمانی و فداکاری به مبارزه ادامه خواهند داد.
رئیس‌جمهور همچنان گفت که حکومت افغانستان در راستای رسیدن به صلح پایدار نیز دست‌آوردهای داشته است و تلاش‌ها برای ایجاد یک اجماع منطقوی در این عرصه جریان دارد.

دیدار با خانم پینی موردانت وزیر دفاع بریتانیا
در این جلسه، دوجانب در رابطه به تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث نمودند.
رئیس‌جمهور کشور ضمن تشکر از همکاری‌های حکومت بریتانیا به نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص قطعات خاص، گفت که اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان نتیجه‌بخش بوده‌است. رئیس‌جمهور غنی افزود که پولیس افغانستان در حال مسلکی‌شدن است و در این بخش از وزارت دفاع بریتانیا خواستار همکاری‌های بیشتر گردید.
خانم پینی موردانت ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور غنی و هیات همراه، از اصلاحات در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قدردانی نمود و گفت که کشورش به همکاری‌ها در بخش‌های مبارزه با تروریزم بین‌المللی، تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد.

دیدار با وزیر دولت بریتانیا در امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دوشنبه، در اقامتگاهش در شهر لندن با جرمی هنت وزیر دولت بریتانیا در امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع دیدار نمود و هردو جانب در رابطه به پروسۀ صلح و انتخابات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس‌جمهور کشور گفت که افغانستان انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش‌رو دارد و برای تامین شفافیت هرچه بیشتر این پروسه، خواستار همکاری کشور شاهی بریتانیا گردید. وی افزود که حکومت افغانستان در راستای رسیدن به صلح دایمی دست‌آوردهای چشم‌گیری داشته است.
رئیس‌جمهور غنی گفت که به‌شمول بریتانیا از تمام کشورهای دوست افغانستان می‌خواهیم تا برای رسیدن به مذاکرات رو در رو با طالبان، پیام واحد و صدای منسجم داشته باشند.
جرمی هنت وزیر دولت بریتانیا در امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور غنی، از تلاش‌های وی به‌خاطر رسیدن به صلح قدردانی نمود و گفت که کشورش آمادۀ هرگونه همکاری در راستای تامین صلح دایمی با جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.

دیدار با با وزیر توسعۀ بین‌المللی

در این دیدار هردوجانب در رابطه به اتصال منطقوی، انکشاف و همکاری‌های بشری بحث نمودند.
رئیس‌جمهور کشور ضمن تشکر از همکاری‌های دوامدار حکومت بریتانیا، گفت که افغانستان به‌خاطر توسعۀ اتصال منطقوی، به همکاری و تشریک تجارب کشورهای انکشاف‌یافته به‌خصوص بریتانیا نیاز دارد. وی همچنان به منظور تامین شفافیت هرچه بیشتر در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، از حکومت بریتانیا خواست تا بحیث ناظر بین‌المللی از این روند نظارت نماید.
روری ستیوارت به رئیس‌جمهور کشور از همکاری همه‌جانبه در عرصۀ اتصال منطقوی افغانستان اطمینان داد و گفت که حکومت بریتانیا بر علاوۀ تعهدات کمک‌های بشری در بروکسل، ۱۳۰ میلیون پوند دیگر نیز به افغانستان کمک خواهد کرد.
 
کد مطلب: 90310
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل