​سفیر ایران در کابل: طالبان باید در نظام افغانستان یک‌جا شود

محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در کابل می‌گوید که تهران خواهان سهم‌گیری و مشارکت طالبان در قدرت در افغانستان است اما به هیچ وجه موافق نیست که تمامی قدرت در دست طالبان باشد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۳
​سفیر ایران در کابل: طالبان باید در نظام افغانستان یک‌جا شود
محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در کابل می‌گوید که تهران خواهان سهم‌گیری و مشارکت طالبان در قدرت در افغانستان است اما به هیچ وجه موافق نیست که تمامی قدرت در دست طالبان باشد.
بهرامی، در گفت‌وگویی تلویزیونی با طلوع‌نیوز گفت که طالبان باید در نظامی که در افغانستان وجود دارد یک‌جا شود، اما تصمیم نهایی را باید مردم افغانستان بگیرند.
وی گفت که «ما موافق مشارکت طالبان در قدرت هستیم، اما موافق این‌که همهٔ قدرت بدست طالبان باشد به هیچ وجه نیستیم. تکلیف ما خیلی روشن است؛ ما می‌گوییم ساختاری وجود دارد که می‌تواند طالبان در آن مشارکت داشته باشند؛ البته هرچیز وابسته به نظر مردم افغانستان است.»
این دیپلومات ایرانی، در واکنش به گفت وگوهای صلح افغانستان می‌گوید که تصویر آیندهٔ این روند ناروشن است.
او افزود: «من می‌خواهم این مسئله را روشن بکنم که عدم روشنایی تصویر آینده متوجه ما نشود، متوجه کسانی بشود که مدیریت این روند را برعهده داشتند. متوجه کسانی بشود که روند مشروعیت زایی طالبان را تبدیل به روند غیرقابل بازگشت کرده‌اند. متوجه کسانی بشود که نهادهای رسمی را با نوع رفتارشان تضعیف کرده‌اند و متوجه کسانی شود که یک رقابت منفی تولید کرده‌اند برای ارتباط با مجموعهٔ طالبان.»
کد مطلب: 90298
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل