​موسی فریور:

ممکن نیست انتخابات در ۶ میزان برگزار شود / روند ثبت نام رای‌دهندگان برای سرگرم کردن نامزدان و مردم آغاز شد

19 جوزا 1398 ساعت 12:03

«موسی فریور» استاد دانشگاه و نامزد دوره گذشته انتخابات پارلمانی می‌گوید که کمیسیون توانایی ثبت نام رأی‌دهندگان را به صورت شفاف ندارد و این روند نیز با تقلب و تخلف همراه خواهد بود.


«موسی فریور» استاد دانشگاه و نامزد دوره گذشته انتخابات پارلمانی می‌گوید که کمیسیون توانایی ثبت نام رأی‌دهندگان را به صورت شفاف ندارد و این روند نیز با تقلب و تخلف همراه خواهد بود.
استاد فریور می‌گوید که اصلاً برگزاری انتخابات ممکن نیست، زیرا کمیسیون به صراحت چندی پیش اعلام کرد که بودجه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد و اگر کشورهای کمک کنندهٔ به این روند کمک نکنند، انتخابات برگزار نخواهد شد.
فریور تأکید دارد که روند آغاز ثبت نام رای‌دهندگان به هدف سرگرم نگهداشتن نامزدان و مردم راه‌اندازیی شده‌است و به هیچ صورت ممکن نیست که انتخابات در ۶ میزان برگزار شود.
وی همچنین گفت، کمیسیون پول و امکانات برگزاری انتخابات را ندارند و از جانبی هم توانایی مدیریتی چنین برنامهٔ بزرگ را ندارند، بنابراین روند ثبت نام فقط و فقط برای فریبانده افکار عامه به راه انداخته شده‌است.
موسی فریور افزود، گفت‌وگوها و زد و بندهای صلح بدون شک برگزاری انتخابات را به شدت تحت شعاع قرار داده‌است و بدون رضایت اربابان بیرونی برگزاری انتخابات ممکن نیست و متأسفانه برای این اربابان گفت‌وگوهای صلح اولویت دارد نه انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان.


کد مطلب: 90240

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/90240/ممکن-نیست-انتخابات-۶-میزان-برگزار-شود-روند-ثبت-نام-رای-دهندگان-سرگرم-کردن-نامزدان-مردم-آغاز

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com