لوی‌سارنوالی: «لت و کوب» بیشترین نوع خشونت علیه زنان در افغانستان است

اداره لوی سارنوالی اعلام کرد که در ربع اول سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۱۱۰۶ قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده که نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می‌دهد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۴
لوی‌سارنوالی: «لت و کوب» بیشترین نوع خشونت علیه زنان در افغانستان است
اداره لوی سارنوالی اعلام کرد که در ربع اول سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۱۱۰۶ قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده که نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می‌دهد.
معاونت لوی سارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، با اعلام این خبر، نوشت که در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی، ۲۷۰۱ قضیه ثبت و بررسی شده بود، که ۵۶۱ مورد آن مربوط به ربع اول سال می‌شد.
این معاونت روز جمعه ۱۰ جوزا با نشر خبرنامه‌ای نوشت که قضایایی که در سال جاری ثبت شده شامل مواردی چون تجاوز جنسی، مجبور کردن به فحشا، ضبط و ثبت هویت مجنی علیها، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری یا سایر مواد خطرناک، جراحت و معلولیت منجر به مرگ مجنی علیها، جراحت و معلولیت، لت و کوب، خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، ازدواج قبل از اکمال سن قانونی، دشنام، تحقیر و تخویف، آزار و اذیت، انزوای اجباری، منع تصرف در ارث و منع تصرف در اموال می‌شود.
در این خبرنامه نوشته شده‌ که از میان قضایای ثبت شده، «لت و کوب» با ۵۱۹ مورد، بیشترین نوع خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد.
معاونت لوی سارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال نوشته‌است که افزایش آمار خشونت علیه زنان به معنای افزایش خشونت در برابر آنان نیست؛ بلکه ناشی از بیشتر شدن زمینه‌های دسترسی زنان به عدالت و ادارهٔ لوی‌سارنوالی می‌شود.
کد مطلب: 90186
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل