غنی و ادامه سیاست عوام فریبی

تأکید سرور دانش بر رعایت اصل شایسته سالاری در معرفی اشخاص به پست‌های کلیدی چون وزارت از سوی رئیس جمهور در حالی صورت می‌گیرد که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سالهای اخیر به حیاط خلوت غنی تبدیل شده و رئیس جمهور در راستای برنامه‌های عوام فریبانه خود هر از چندگاهی برای دلخوشی یک قوم خاص فردی از آنها را به عنوان سرپرست وزارت تعیین می‌کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۲
غنی و ادامه سیاست عوام فریبی
رئیس جمهور غنی طی حکمی محمد فهیم هاشمی را به عنوان سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی معرفی کرد.
محمد فهیم هاشمی یک تاجر ملی و رئیس تلویزیون یک می‌باشد که سابقه ریاست کمیته ملی المپیک را نیز در پرونده خود دارد.  
محمد فهیم هاشمی بعد از ظهر امروز یک شنبه با سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگوکرد.
آقای دانش تقرر آقای هاشمی به عنوان سرپرست وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ر ا به وی تبریک گفت و ابراز امیدواری نمود با رهبری ایشان در این وزارت، خدمات مناسب و بهتر از گذشته به شهروندان کشور ارائه گردد.
در این دیدار، بر شفافیت و ارائه خدمات بهینه مخابراتی، استخدام کدرهای تخنیکی از طریق آزمون های شفاف و عادلانه، مبارزه با فساد اداری و نظارت دقیق بر خدمات و کارکرد شرکت های مخابراتی تأکید شد.
دانش اظهار داشت هزاره ها و مخصوصا هزاره های اهل سنت در افغانستان از محروم ترین گروه های قومی این کشور بوده و هستند و این برای اولین بار در تاریخ کشور است که یک کدر جوان و شایسته از هزاره های اهل سنت افغانستان به عنوان عضو کابینه برگزیده می‌شود.
به گفته معاون رئیس جمهور، این نشان می‌دهد که رهبری حکومت وحدت ملی مخصوصا شخص جلالت مآب رئیس جمهور به همه گروه های قومی و اجتماعی با نگاه شایسته سالاری و مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌نگرد و بر مشارکت عادلانه همه اقوام و گروه های اجتماعی تأکید دارد.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت ممکن است در این مورد هنوز هم کاستی های زیادی در حکومت وجود داشته باشد ولی اراده و کوشش ما بر این است که تا حد ممکن در همه زمینه ها مشارکت عادلانه تأمین گردد.
تأکید سرور دانش بر رعایت اصل شایسته سالاری در معرفی اشخاص به پست‌های کلدی چون وزارت از سوی رئیس جمهور در حالی صورت می‌گیرد که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سالهای اخیر به حیاط خلوت غنی تبدیل شده و رئیس جمهور در راستای برنامه‌های عوام فریبانه خود هر از چندگاهی برای دلخوشی یک قوم خاص فردی از آنها را به عنوان سرپرست وزارت تعیین می‌کند.
این در حالی‌ست که این وزارت از وزارت‌خانه‌های کلیدی به شمار می‌رود و می‌بایست افرادی مسلکی در رهبری آن قرار گیرند.
 
کد مطلب: 90151
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل