​وزارت مالیه: تغییرات در بودجه ملی از سوی مجلس تأیید می‌شود

وزارت مالیه ادعای دیدبان شفافیت افغانستان در مورد تغییرات در جریان تطبیق بودجه ملی را بی‌اساس خواند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۸
​وزارت مالیه: تغییرات در بودجه ملی از سوی مجلس تأیید می‌شود
وزارت مالیه ادعای دیدبان شفافیت افغانستان در مورد تغییرات در جریان تطبیق بودجه ملی را بی‌اساس خواند.
روز یکشنبه (۲۲ ثور) دیدبان شفافیت با نشر گزارشی گفت که بودجه انکشافی دولت بین ۴۱ تا ۶۰ درصد در جریان تطبیق تغییر می‌کند که این مسئله اعتبار سند بودجه ملی را زیر سؤال برده و این سند مهم را به یک سند نمایشی تبدیل کرده‌است.
براساس این گزارش، موارد عمده انحراف در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه انکشافی قبل و بعد از تصویب مجلس، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمک‌های خارجی، پروژه‌ها و اعمال نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه‌ها می‌باشد که فیصدی مصرف بودجه ملی را پایین آورده‌است.
اما، وزارت مالیه دیروز (دوشنبه، ۲۳ ثور) با نشر اعلامیه‌ای در پاسخ به این ادعای دیدبان شفافیت گفت که تغییرات در بودجه ملی از طریق بررسی بودجه وسط سال یا ضمایم بودجه‌ای جریان سال به شکل قانونی از سوی مجلس تأیید می‌شود.
این وزارت افزود که هیچ‌گونه افزایش در بودجه ملی بشکل پنهانی و در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه ممکن نیست.
اعلامیه افزود که هرگاه در مورد یک سند، مسلکی و تخصصی صحبت می‌شود بسیار مهم است تا برویت آمار و ارقام بحث مشخص صورت گیرد، ولی ادعای دیدبان شفافیت بیشتر کلی بوده و از لحاظ تخنیکی قابل بحث نیست.
دیدبان شفافیت در مورد عواید ملی هم گفته که عدم محاسبه کاهش ارزش افغانی در برابر دالر، امکان جمع کردن قسمتی از عواید تصدی‌ها و شرکت‌ها به حساب وزارت مالیه و عدم گزارش‌دهی دقیق افزایش فیس‌ها، گمرکات و مالیات، اعتبار ارقام افزایش عواید را زیر پرسش برده‌است.
اما وزارت مالیه در پاسخ به این ادعا گفته که عواید ملی افغانستان به پول افغانی جمع‌آوری می‌شود و نرخ دالر بر ارقام اعداد جمع‌آوری عواید تأثیری ندارد و نیز یک فیصدی مشخص عواید تصدی‌ها و شرکت‌های مطابق به قانون به حساب دولت انتقال می‌شود.
این وزارت افزوده که در سال گذشته هیچ نوع افزایش مالیاتی بوجود نیامده و برعکس جرایم مالیاتی کاهش چشم‌گیری داشته‌است.
دیدبان شفافیت همچنین ادعا کرده که نفوذ سیاسی در انتخاب و تطبیق پروژه‌ها تعیین‌کننده است و مجلس سال گذشته ۳۵۰ پروژه انکشافی را بعد از تهیه بودجه انکشافی ۱۳۹۸ از سوی حکومت در بودجه ملی اضافه کرده‌است. اما وزارت مالیه در این خصوص گفته این وزارت بیشتر از یک دهه است که روی بیشتر شدن نقش مردم و انعکاس نیازمندی آنها در بودجه ملی تلاش می‌کند و طرح بودجه در هماهنگی نزدیک با مردم ولایات ترتیب می‌شود.
کد مطلب: 90026
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل