محور مردم افغانستان: هیچ تفسیری از قانون نمی‌تواند به ادامهٔ کار غنی مشروعیت بدهد

در پی اعلام تفسیر استره محکمه مبنی بر ادامهٔ کار رئیس‌جمهور اشرف غنی پس از اول ماه جوزا، «محور مردم افغانستان» اعلام کرد که هیچ تفسیری از قانون اساسی نمی‌تواند ادامهٔ کار غنی را مشروعیت دهد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۴
محور مردم افغانستان: هیچ تفسیری از قانون نمی‌تواند به ادامهٔ کار غنی مشروعیت بدهد
در پی اعلام تفسیر استره محکمه مبنی بر ادامهٔ کار رئیس‌جمهور اشرف غنی پس از اول ماه جوزا، «محور مردم افغانستان» اعلام کرد که هیچ تفسیری از قانون اساسی نمی‌تواند ادامهٔ کار آقای غنی را مشروعیت دهد.
در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی محور مردم افغانستان به رهبری رحمت‌الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده، آمده‌است که ادامهٔ کار حکومت وحدت ملی در «مغایرت آشکار» با ماده‌های قانون اساسی است.
این جریان سیاسی گفته‌است: «ادامهٔ کار رئیس‌جمهور با تکیه بر مفاد تفسیر مغایر با نص قانون اساسی که در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته بود، نمی‌تواند به ادامهٔ یک حالت غیرقانونی، مشروعیت حقوقی تفویض کند.»
پیش‌تر استره محکمه با اشاره به تعویق انتخابات در سال ۱۳۸۸ خورشیدی گفته بود از آن‌جایی‌که این موضوع دارای سابقهٔ حقوقی و اجرایی بوده، اکنون با توجه به آن کار رئیس‌جمهور را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری (ششم میزان) تمدید می‌کند.
در حکم این محکمه ذکر شده بود: «دیدگاه حقوقی ستره محکمه با در نظرداشت احکام قانون و با در نظرداشت معاذیری که کمیسیون انتخابات به آن مواجه است، عین همان نظری است که منحیث یک اصل حقوقی در سال ۱۳۸۸ از جانب شورای عالی ستر محکمه وقت، ارائه گردیده بود.»
در پی اعلام این حکم، ۱۱ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کشور صدور این حکم را فرمایشی خوانده، ادامهٔ کار رئیس‌جمهور غنی پس از یک جوزا را در مغایرت با قوانین نافذهٔ کشور خواندند.
 از سویی هم، در اعلامیهٔ محور مردم افغانستان نیز آمده‌است که این جریان در تلاش است که در همراهی با سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی با استفاده از تمام مجراهای حقوقی، قانونی و اعتراضات مدنی بر پایان ادامهٔ کار رئیس‌جمهور غنی اقدام کند.
در اعلامیهٔ این جریان سیاسی هم‌چنان از رئیس‌جمهوری کشور خواسته شده‌است که از صدور هر نوع فرمان یا احکام اساسی و تغییر و تقرر مقام‌های ارشد حکومتی خودداری کند.
کد مطلب: 89865
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل