وزارت انرژی و آب: کار عملی پروژه بند شاه توت امسال آغاز می‌شود

رئیس برنامه‌های آبوزارت انرژی و آب می‌گوید که برنامه تقویت ذخایرآب‌های زیرزمینی کابل در جریان امسال آغاز خواهد شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۰
وزارت انرژی و آب: کار عملی پروژه بند شاه توت امسال آغاز می‌شود
«فرهاد نورزی» رئیس برنامه‌های آب وزارت انرژی و آب، روز پنجشنبه (۲۲ حمل) در برنامه «پاسخ‌دهی دولت به ملت» گفت که برنامه ریچارچ مصنوعی آب‌های کابل امسال آغاز خواهد شد.
آقای نورزی گفت که پس از کاهش روزافزون منابع آبی زیرزمینی در کابل که احتمال بروز بحران آب در این شهر را شدت بخشید، ایجاد چند بند آبی و ریچارچ مصنوعی یا تقویت ذخایرآبی زیرزمینی در این شهر روی دست گرفته شد.
وی افزود که پروژه چارچ دوباره آب‌های زیرزمینی کابل که اشکال مختلف تقویت ذخایر آبی را دربر می‌گیرد، در جریان سال گذشته به گونه امتحانی تطبیق شد و در جریان امسال به شکل اساسی تطبیق خواهد شد.
وی بدون اشاره به هزینه مجموعی این پروژه اظهار داشت که برنامه یاد شده از سوی بانک انکشاف آسیایی به هدف رفع مشکل کم‌آبی در کابل تمویل خواهد شد.
وی با اشاره به روند تطبیق پروژه بند شاه توت که به عنوان یکی دیگر از راه حل‌های اساسی برای رفع مشکل کم‌آبی در شهرکابل روی دست گرفته شده، از آغاز کارعملی این پروژه در جریان امسال خبر داد.
به نقل از افغانستان ما، آقای نورزی گفت که بند شاه توت که نیازمندی بخش زیادی از باشندگان کابل به آب آشامیدنی را برطرف خواهد کرد، قرار است از سوی دولت هندوستان تمویل مالی شده و در جریان امسال عملاً به تطبیق گرفته شود.
این مسئول وزارت انرژی و آب همچنان از پیشرفت چشمگیر کار ساختمانی بند شاه و عروس که یک پروژه دیگر برای رفع مشکل کم‌آبی در کابل محسوب می‌شود، خبر داده تأکید کرد که کار این پروژه ۹۰ درصد پیشرفته و تا اوایل زمستان امسال به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
گفتنی است که نگرانی از بروز بحران کم‌آبی در شهر کابل، سال‌های قبل رو به افزایش بود؛ با بارندگی‌های اخیر هرچند این نگرانی تاحدی برطرف شده اما مسئولین وزارت آب مدعی هستند که این مشکل در سال‌های بعد برطرف نشده‌است.
کد مطلب: 89721
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل