وزارت مالیه: معاش کارمندان پایین رتبه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

وزارت مالیه می‌گوید که در روند تطبیق نورم جدید معاشات کارمندان خدمات ملکی دولت، معاشات مأموران سطح متوسط و پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۵
وزارت مالیه: معاش کارمندان پایین رتبه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد
هرچند پالیسی تطبیق نورم جدید معاشات دولتی تا هنوز آماده نشده اما وزارت مالیه می‌گوید که در مطابقت به اهداف اساسی این پالیسی و منظوری رئیس‌جمهور، همسان سازی معاشات کارمندانش را آغاز کرده‌است.
سخنگوی وزارت مالیه گفت که معاش مقامات وزارت مالیه اعم از وزیر، معینان، روئسای عمومی، روئسای بست دوم و کارمندانی که از طریق برنامه NTA استخدام شده‌اند، کاهش یافته و در برابر آن معاشات کارمندان پایین رتبه افزایش یافته‌است.
«شمروزخان مسجدی» سخنگوی وزارت مالیه در این مورد گفت: «براساس این برنامه، معاشات کارمندان بلند رتبه و کارمندان قراردادی این وزارت ۵۳ درصد کاهش یافته و به معاشات مأموران بست ۳ تا بست ۶ افزوده خواهد شد.»
مسجدی افزود که براساس این برنامه معاشات مأموران بست‌های متوسط تا ۲۰ درصد و معاشات مأموران بست‌های رده پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد البته براساس میکانیزم مشخص (مسلکی، شایستگی و گزینه‌های مشخص دیگر که توسط کمیسیون اصلاحات اداری تعین می‌شوند) افزایش یافته‌است.
براساس برنامه تطبیق پالیسی تنظیم معاشات وزارت مالیه، مجموعاً ۳۰۰ میلیون افغانی از معاشات مأموران بلندپایه کم شده و کل یا بخشی این پول در معاشات مأموران پایین رتبه افزود خواهد شد.
وزارت مالیه اعلام آمادگی کرد که این طرح خود را با سایر ادارات در میان می‌گذارد.
مسجدی گفت که هم‌اکنون وزارت مالیه در بخش همسان سازی معاشات با وزارت‌های معارف و اقتصاد و کمیسیون اصلاحات اداری همکاری می‌کند؛ اما کار روی جزئیات پالیسی تطبیق نورم جدید معاشات به منظور پیشنهاد به کابینه نیز ادامه دارد.
برنامه تنظیم معاشات وزارت مالیه تا هنگام نهایی شدن پلان تطبیقی و تصویب آن از سوی کابینه تنها در این وزارت قابل اجرا است؛ اما پس از تصویب آن، معاشات کارمندان این وزارت نیز مطابق به طرح نهایی شده تنظیم خواهد شد.
کابینه حکومت نزدیک به چهارماه پیش پالیسی تنظیم معاشات کارمندان دولتی را در پرنسیب تأیید کرد و کابینه به وزارت‌های مالیه، کار و کمیسیون اصلاحات اداری وظیفه داد تا طرح تطبیقی این پالیسی را نیز آماده کنند.
کد مطلب: 89654
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل