برای ۱۲۰۰ شاگرد سمنگانی مکتب ساخته شد

با تکمیل کار ساختمان سه مکتب در سمنگان که ۱۷٬۳ میلیون افغانی هزینه برداشته، مشکل نبود سرپناه برای ۱۲۰۰ شاگرد حل گردید.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۵
برای ۱۲۰۰ شاگرد سمنگانی مکتب ساخته شد
با تکمیل کار ساختمان سه مکتب در سمنگان که ۱۷٬۳ میلیون افغانی هزینه برداشته، مشکل نبود سرپناه برای ۱۲۰۰ شاگرد حل گردید.
محمد بشیر صلاحی معاون اداری و مالی ریاست معارف ولایت سمنگان، ضمن بیان این مطلب گفته که هزینهٔ این ساختمان‌ها از بودجه وزارت معارف پرداخت شده‌است.
به اساس معلومات منبع، ساختمان‌های مکاتب متوسطه قریه جگه بانده در ایبک مرکز سمنگان، تعمیر متوسطه قریه منکبوت ولسوالی خرم سارباغ، و تعمیر مکتب متوسطه قریه چهارمغز سای ولسوالی روی دو آب این ولایت می‌باشند.
به گفته وی زمین این سه مکتب، از طرف باشندگان محل به ریاست معارف مساعدت شده‌است.
هر ساختمان یادشده، دارای هشت اتاق درسی و سایر ملحقات می‌باشد، در یک سال ساخته شده‌است.
وی افزود که تا حال، این مکاتب در ساختمان‌های کرایی فعالیت داشتند. به اساس معلومات ریاست معارف سمنگان، در این ولایت حدود ۳۰۰ مکتب و انستیتیوت فعالیت دارند و نزدیک به نیمی از آنها تعمیر ندارند و در منازل کرایی یا زیر خیمه‌ها فعالیت می‌کنند.
کد مطلب: 89545
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل