​جعفر مهدوی: حملات نیروهای خارجی به غیرنظامیان سبب تقویت طالبان شد

عضو مجلس نمایندگان گفت: حملات نیروهای خارجی علیه مردم ملکی سبب شد تا طالبان بتوانند یک بار دیگر تقویت شده و رشد کنند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۶
​جعفر مهدوی: حملات نیروهای خارجی به غیرنظامیان سبب تقویت طالبان شد
«جعفر مهدوی» عضو مجلس نمایندگان گفت: به عنوان کسی که در مورد طالبان تحقیق و پژوهش کردم و کتاب نوشتم، باید بگویم که این ادعا که گفته می‌شود طالبان ۱۸ سال پیش نابود شدند، کاملاً غلط است، طالبان در بخش از فرهنگ افغانستان ریشه دارند.
به باور مهدوی: فساد، بی‌ثباتی سیاسی در طول ۱۷ سال گذشته رو به افزایش بود و عدم ارایه خدمات اجتماعی در طول ۱۸ سال گذشته در پایین‌تری حد قرار داشته و این هم یکی از عوامل است که سبب رشد دوبارهٔ طالب شده‌است.
مهدوی گفت، از سوی هم حملات نیروهای خارجی علیه مردم ملکی سبب شد تا طالبان بتوانند یک بار دیگر تقویت شده و رشد کنند.
وی خاطر نشان کرد، طالبان حمایت روستاییانی که از حملات نیروهای خارجی دل‌آزرده بودند را به دست آوردند و همین‌طور به بخش بزرگی از قاچاق مواد مخدر دسترسی داشتند و حمایت کشورهای منطقه را نیز با خود داشتند.
مهدوی می‌گوید: «طالبان به عنوان یک گروه شورشی و یاغی در برابر حکومت افغانستان از روابط پرتنش حکومت افغانستان با کشورهای همسایه استفاده کرده و خود را تمویل و تجهیز کردند و علیه حکومت افغانستان ایستادگی کردند.
وی افزود: از طرفی هم کسانی که در درون نظام از قوم و تبار طالبان نمایندگی می‌کردند و کم‌تر ریشه‌های اجتماعی در بین مردم افغانستان و اقوام خود داشتند، حمایت آنان از طالبان سبب تضعیف نیروهای امنیتی شد و در نهایت رشد طالبان را در پی داشت و طالبان موفق شدند تا جغرافیای بیشتر را تحت کنترل خود در بیاورند.
کد مطلب: 89499
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل