سرور دانش: مشروعیت حکومت‌ها وابسته به ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم است

معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی که به منظور تجلیل از هفته جهانی دولتداری باز برگزار شده بود، گفت که برای نظارت بیشتر بر اعمال حکومت، مردم و نهادهای مدنی باید در شیوه قانونگذاری و تهیه قوانین مشارکت داشته باشند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۱
سرور دانش: مشروعیت حکومت‌ها وابسته به ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم است
سرور دانش، عصر روز گذشته (یکشنبه ۲۶ حوت) در جلسه اختصاصی کمیته قوانین که با حضور اعضای دائمی این کمیته و مشارکت نمایندگان جامعه مدنی، رئیس و شماری از اعضای مجتمع مشارکت دولتداری باز برگزار شده بود، گفت که هدف اصلی از دولتداری باز، ایجاد شفافیت در ادارات، پاسخگویی حکومت و فراهم کردن زمینه مناسب برای تصمیم‌گیری مشارکتی در حکومت است.
وی تأکید کرد: «قانون یک چیز محرم نیست که از دید و دسترس مردم پنهان بماند؛ شهروندان باید در تهیه و تطبیق قانون و تصمیم‌گیری‌های حکومت مشارکت و نظارت داشته باشند.»
معاون دوم رئیس‌جمهور اظهار کرد: اگر اداره عامه در ارائه خدمات به مردم ناکام باشد، مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
وی تأکید کرد: «مشروعیت حکومت، تنها به انتخابات و گرفتن رأی از مردم نیست، بلکه مشروعیت حکومت‌ها وابسته به ارائه خدمات و پاسخگویی به مردم است.»
دانش همچنین افزود که افغانستان در راستای تعهداتش در قبال تطبیق اصول دولتداری باز، در سال ۱۳۹۷ چهار قانون مهم را نهایی و تصویب کرده که در عرصه قانونگذاری گام‌های ارزشمند محسوب می‌شود. قانون طی مراحل اسناد تقنینی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری و قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری از جمله قوانینی است که مشارکت مردم، جامعه مدنی و سکتور خصوصی را در فرایند قانونگذاری و تطبیق قانون تضمین می‌کند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با مشارکت نهادهای مرتبط از جمله نمایندگان جامعه مدنی، استخدام و تعیین بخشی از مقامات رسمی و سیاسی را به صورت مشارکتی یکی از شیوه‌های مؤثر دولتداری باز در کشور عنوان کرد.
کد مطلب: 89470
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل