رئیس اجراییه:

پیشرفت‌های خوبی در زمینه اهداف انکشاف پایدار صورت گرفته‌است

در بیستمین جلسهٔ کمیتهٔ اجرایی اهداف انکشاف پایدار بخش انکشافی سازمان ملل مطابق با برنامهٔ اهداف انکشاف پایدار افغانستان اصلاح شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۶
پیشرفت‌های خوبی در زمینه اهداف انکشاف پایدار صورت گرفته‌است
بیستمین جلسهٔ کمیتهٔ اجرایی اهداف انکشاف پایدار روز گذشته (سه‌شنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۷) تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه برگزار شد.
عبدالله عبدالله در این جلسه از تلاش‌های نهادهای داخلی و همکاری دوامدار جامعه جهانی سپاس‌گزاری کرد و گفت: پیشرفت‌های خوبی در راستای اهداف انکشاف پایدار صورت گرفته‌است، اما وسعت اهداف چنان است که لازم به همآهنگی و اقدامات بیشتر دارد. زیرا انکشاف پایدار یکی از برنامه‌های مهم برای توسعه و پیشرفت در کشور است.
در این جلسه سه موضوع مهم به بحث گرفته شد. در ابتدا طرح هم‌خوان سازی اهداف انکشاف پایدار با برنامهٔ ملی ادارات ارایه گردید و پس از بحث و پیشنهادهای لازم، فیصله شد که برنامهٔ اهداف انکشاف پایدار با برنامهٔ ملی ادارات مطابقت پیدا کند و اولویت‌های قابل اجرا تشخیص و در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اجراییه به نهادهای مربوطه هدایت داد که برای عملی شدن این برنامه هرچه زودتر اقدام کنند و بهترین روش را برای هم‌خوان سازی و همآهنگی بیشتر روی دست بگیرند.
سپس طرح اصلاح سیستم انکشافی سازمان ملل بر محوریت برنامهٔ انکشاف پایدار افغانستان ارایه شد. در این طرح آمده‌است که یونما برای بهبود روند همکاری‌هایش با حکومت افغانستان و موثریت کمک‌ها اصلاح بخش انکشافی خود را برای افغانستان در مطابقت با برنامهٔ انکشاف پایدار روی دست گرفته‌است. در این طرح آمده‌است که نتیجه کار و موثریت برنامه‌ها هدف اصلی یوناما است و این نهاد با سایر نهادهای دیگر به حیث یک ستون واحد برای همکاری‌های خویش در افغانستان عمل می‌کند.
عبدالله از این اقدام سازمان ملل و نمایندگی سازمان در افغانستان سپاس‌گزاری نمود و افزود که حکومت افغانستان برای عملی شدن برنامهٔ اهداف انکشاف پایدار ارادهٔ قاطعی دارد و همکاری سازمان ملل ما را در رسیدن به این امر کمک فراوان می‌کند.
در ادامه طرح کلی چارچوب استراتیژیک اهداف انکشاف پایدار از سوی وزارت اقتصاد ارایه شد. این طرح چشم‌انداز اهداف انکشاف پایدار را تا ۲۰۳۰ به تحلیل گرفته‌است. نخست برنامه‌هایی برای بومی‌سازی اهداف انکشاف پایدار و سپس راه‌های طبیق آن سنجیده شده‌است. در بخش دوم این طرح رده‌بندی اهداف و شاخص‌های تبیین گردیده‌است که هم اولویت‌های کشور را مشخص می‌سازد و هم روش‌های بهتر را برای عملی شدن برنامهٔ اهداف انکشاف پایدار و رسیدن به هدف اصلی را روشن می‌سازد.
در پایان رئیس اجراییه بار دیگر بر تسریع روند کاری کمیته و همآهنگی بیشتر میان اعضا تأکید نمود و اظهار داشت: عملی شدن این برنامه برای پیشرفت و توسعهٔ اقتصادی کشور مهم است. بخش تخنیکی کمیته روی نهایی‌سازی طرح، کار کنند و این موضوع را در کابینه مطرح و تصمیم نهایی را اتخاذ خواهیم کرد.
کد مطلب: 88649
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل