سخنی با اصحاب دانشنامه/علی نجافی

به همراه دانلود کتاب اسطوره شکسته
کوتاه آمدن اصحاب دانشنامه در برابر این بیانیه‌ها و سیاهه‌های حزبی و باندی و تباری، چیزی جز دست بالا بردن در مقابل هوچیگری، غوغاسالاری و باج‌خواهی نیست و ارزش دانشنامه را در برابر وجدان‌های منصف و معتدل به شدّت کاهش می‌دهد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
شورای علمی دانشنامه‌ی هزاره از سه اصلاح جزئی در جلد اول این دایرة المعارف خبر داده است که یکی از آن اصلاحات، حذف مدخل اسطورۀ شکسته است.
پیشاپیش مایلم به صراحت اعلام نمایم که این بی‌بضاعت به عنوان خالق انجیل هزاره، هیچ اعتراض یا مخالفتی نسبت به حذف مدخل «اسطورۀ شکسته» ندارم و به همین دلیل در این مدت، سکوتِ همراه با رضایت پیشه کردم؛ زیرا دانشنامه همانگونه که با «طرح» و معرفی اسطوره، خدمتِ ماندگار و یادگار به آن اثر انجام داد، بار دیگر با «حذف» و سانسور انجیل، خدمتِ ماندگارتر و مؤثرتر نسبت به آن وجیزه انجام خواهد بود و بار دیگر سیل افکار عمومی را به سوی آن خواهد کشاند.
اما فارغ از موضوع انجیل هزاره، بیانیه‌ی عقب‌نشینی متولیان دانشنامه، به دلایل ذیل، نابسنده و ناموجه به نظر می‌رسد:
1) تا کنون هیچ نقدِ مستدل و مفصل و کارشناسانه از سوی معترضان و منتقدانِ دانشنامه ارائه نشده است. آنچه تا کنون مشاهده شده، بیانیه‌های شدیداً حزبی، جناحی و تبارگرایانه بوده است که یک پیسه ارزش علمی و آکادمیک ندارد. کوتاه آمدن اصحاب دانشنامه در برابر این بیانیه‌ها و سیاهه‌های حزبی و باندی و تباری، چیزی جز دست بالا بردن در مقابل هوچیگری، غوغاسالاری و باج‌خواهی نیست و ارزش دانشنامه را در برابر وجدان‌های منصف و معتدل به شدّت کاهش می‌دهد.
2) در طول دو ـ سه ماه گذشته، متولیانِ دانشنامه از شیوه و سیرۀ علمی و حرفه‌ای و منطقِ بی‌طرفی و جامع‌نگری خود سرسختانه به دفاغ برخاسته‌اند. عقب‌نشینی کنونی شورای علمی، دفاعیاتِ مذکور را جهدِ بی‌توفیق و تلاشِ ناکام معرفی کرد و به مخالفان دانشنامه پیام داد که سدّ دفاعیات ما در برابر هیاهو و هوچیگری شدیداً آسیب‌پذیر است.
3) مطالباتِ منتقدین دانشنامه هرگز در این اصلاحات جزئی متوقف نخواهد شد. همین دیروز یکی از مخالفان نوشت: با اصلاح مدخل‌های اسطوره و شورش و افشار و ابقاء زندگی‌نامه‌ی اکبری و انوری، باز هم سند برائت مخالفان و سند محکومیت بابه مزاری در دانشنامه باقی خواهد ماند! یعنی تمامِ رجال و مشاهیر غیرنصری (حرکت و جناح اکبری و دیگر نحله‌های ناسازگار با گروه نصر) باید از دانشنامه حذف شود.
دیگری گفت: اگر در جلد اول، هزاره بودن شیخ محمد امین افشار و سیّد انور آزاد تثبیت شود، در جلدهای بعدی، هزاره بودن محسنی و فاضل و بهشتی و احسان الله بیات و دکتر مولایی و ... نیز تثبیت خواهد شد. سومی به صراحت گفت: محمد کاظم کاظمی ویراستار دانشنامه مگر هزاره است؟ سید ابوطالب مظفری رئیس شورای علمی مگر هزاره است؟ معنای واضح و صریحِ سخنان مذکور این است که تمام رجال و مشاهیرِ سادات، قزلباش، بیات، بلوچ و دیگر شیعیانِ غیر هزاره باید از دانشنامه حذف شود. اگر متولیان دانشنامه به اینهمه مطالبات متنّوع و گسترده گردن نهند، در آن صورت «دانشنامه» شیری بدون یال و گردن و شکم و دم و سم خواهد شد.
به نقل از صفحه علی نجافی

برای دانلود ویرایش سوم کتاب اسطوره شکسته کلیک نمائید
کد مطلب: 88610
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل